Fremskrittspartiet vil at folk skal sitte igjen med mer av egne penger, ikke betale mer til staten slik Senterpartiet har sørget for.

Marit Knutsdatter Strand hevder i OA 30. juni at FrP fører en uansvarlig politikk når vi ønsker å fjerne avgiftene på drivstoff, innføre en makspris på strøm på 50 øre og halvere matmomsen. Senterpartiets representant hevder vi bruker mer oljepenger, det er ikke korrekt. Vi bruker like mye oljepenger som hennes egen finansminister mener er fornuftig.

Med Senterpartiet i regjering har en gjennomsnittshusholdning på Østlandet fått 13.500 kroner mer i strømregning, enn snittet i årene 2010 – 2020, kommer det fram i et svar fra regjeringen på spørsmål fra Fremskrittspartiet.

Etter at avgiftene på drivstoff gikk ned under den borgerlige regjeringen økte Senterpartiet dem med en gang de kom inn i regjeringskontorene. Dersom Knutsdatter Strand tar seg bryet med å lese hva hennes egen finansminister skriver i brev til Stortinget hadde hun fått med seg fakta. Denne regjeringen har økt avgiftene på diesel og bensin, ikke satt dem ned, slik Senterpartiet hevder.

Nå blir også matvarene merkbart dyrere. Kassalappen til en gjennomsnittsfamilie kan øke med flere tusen kroner fra 1. juli, skriver E24. Senterpartiet sørget også for et jordbruksoppgjør som gjør at forbrukerne får økte priser. Dermed kan maten bli enda dyrere.

Finansminister Vedums mye omtalte regnestykke er avkledd. For det første er det kun i Bærum gjennomsnittsinntekten er så høy som Vedum hevder, viser svar på spørsmål fra FrP har stilt kommunalministeren. For det andre bommet han fullstendig på kalkulatoren. Vedums påstand om at folk vil sitte igjen med 14.700 mer, er allerede snudd til at folk vil sitte igjen med 13.000 mindre, viser beregninger gjort av økonominettstedet E24.

Med FrPs forslag om å fjerne drivstoffavgiftene, fjerne elavgiften innføre makspris på strøm på 50 øre og halvere matmomsen ville folk beholdt mer av sine egne penger. Det er på tide at Senterpartiet begynner å forholde seg til virkeligheten.