Hva er annerledes nå i forhold til i mai 2020? Dette spørsmålet stilte Atle Onsrud Jensen i OA forrige dagen. I kommunestyremøtet torsdag kveld har jeg svart på spørsmålet hans. Her er det jeg sa i debatten i saken.

Det er ikke med lett hjerte jeg er med på sammenslåing av skoler. Jeg er nok av de som har felt noen tårer over Redalen sitt viktigste samlingspunkt. Var representant i samarbeidsutvalget der en periode og fikk da ekstra god kontakt med skolen.

I innlegget til Jensen spør han hva som er nytt i forhold til for tre år siden, da vi vedtok bygging av den nye Biri-skolen. For min del handler det om at jeg ville gi skolen en sjanse til, at det kunne være håp om økning i elevgrunnlaget. At det kanskje kom byggeklare tomter. Dessuten har vi nå hatt en grundigere prosess, både i eget parti og for alle berørte. Dertil, for min egen del, å sitte i Utvalg for oppvekst, det er veldig lærerikt med tanke på kunnskap om barn og elevers behov.

Et annet moment er at elevtallet generelt har gått ned raskere enn frykta, i hele kommunen.

En annen ting er at krava til skolebygg, bred kompetanse og mangfoldet i yrkesbakgrunn har økt gjennom flere år. Andre innlegg i debatten har belyst de faglige grunnene bedre, ikke minst innledningen fra oppvekstsjefen.

Det påstås i avisinnlegget at vi starter nedbyggingen av Redalen. Det er en drøy påstand. For Redalen som grend er ingen blindtarm i kommunen, den ligger nært og mellom mange tettsteder og byer. Men grenda har behov for et samlingspunkt som knytter folk sammen. Og der er skolen viktig, men det kan også være noe annet.

Sjøl vokste jeg opp i ei grend med nedlagt skole. Bygget er fortsatt etter 60 år et samlingspunkt fordi det etter hvert kom annen virksomhet der, som muliggjør dette. Jeg har stor tro på fortsatt utvikling i Redalen, med den gode beliggenhet bygda har.

Det påstås at vi prøver å lure folk med å kalle det sammenslåing når det er nedlegging i praksis. Nei, vi trur ikke folk lar seg lure. Jo, bygget blir lagt ned, som skole, men for elevene er det sammenslåing ettersom elevene fra Redalen, Skrinnhagen og Biristrand flytter inn i et nytt skolebygg på Biri – samtidig. Det er viktig for at alle elevene får et likt eierforhold til den nye skolen.