Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet har trukket ned rullegardinene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Marit Knutsdatter Strand, SP, har brukt Statsministerens besøk i Oppland som inspirasjon til et artig innlegg. Det er et par formuleringer som fortjener en kort oppklaring og dessuten sitter jeg igjen med et stort spørsmål: Hva i all verden er Senterpartiets løsninger?

Hva er det som ikke har fungert de siste 8 åra? Flere fullfører og består videregående opplæring. Færre gårdsbruk er lagt ned. Kommuneøkonomien er historisk bra, det har SSB fortalt oss. Vi er verdensmestre i koronahåndtering takket være vårt tillitsbaserte samfunn, dugnadsånden til det norske folk og tydelig lederskap. Før koronakrisen inntraff var helsekøene vesentlig lavere enn da Sp gikk av vakt i 2013. Politiet avdekker flere overgrepssaker, har høyere oppklaringsprosent og soningskøene er kortere. Forsvaret er betydelig styrket, Heimevernet øver og har nytt utstyr og vi har et nytt beredskapssenter. Jeg skjønner at noe må ha gått Strand hus forbi.

Det stemmer at fylkeskommunen har ansvar for lærlinger, men det er industrien, bygg- og anleggsnæringa, private barnehager og sykehjem, lokale murere, elektrikere, – ja mengden av små- og mellomstore bedrifter vi kan takke for at vi har læreplasser. Fylkeskommunens ansvar er å sørge for at tilbudet i videregående skole tilpasses næringslivets behov. Det blir vanskelig når Sp vil opprettholde alle tilbud overalt og vi ender opp med et dårligere og smalere tilbud til et flertall av elevene. Skammelig når vi vet at dagens elever er de som skal sørge for at det skapes verdier i Oppland også i åra som kommer.

Senterpartiets motvilje mot alt som heter valgfrihet og sunn fornuft sørget for å avskaffe det frie skolevalget vi hadde i Oppland, der elevene fritt kunne velge skole samtidig som de var garantert plass på sin nærskole. Nærskoleprinsippet til Sp har sørget for at elever som kan gå til Gjøvik videregående kjører buss til skoler langt unna. Arbeiderpartiet heiste flagget og så fram til å slippe «skammens busstur». Vel, det er nå elever kjører buss vekk fra sin nærskole, ikke med Høyres løsninger. Jeg kjenner en som kun søkte skoleplass i Gran som er eneste skole for elever i Gran dersom de ikke kan flytte. Han fikk plass på Stange videregående. Det er et direkte resultat av Senterpartiets skolepolitikk og det er en svært dårlig løsning for elevene. Jeg skjønner ikke at det er mulig.

Og så har dere fine løsninger for industrien. Hva da? Si opp EØS-avtalen? Det er arrogant å innta den holdningen dere har til internasjonalt samarbeid og til EØS. EØS-avtalen sikrer oss tilgangen til et marked med 450 millioner mennesker. 70 % av eksporten fra Innlandet går til EØS og eksportbedriftene våre har 19000 arbeidsplasser. Det er faktisk de som sikrer velferden vår. Og det vil dere sette i spill?

Høyre mener sommerskole er et godt tiltak også i år uten korona og i mange Høyrestyrte kommuner er det et fast tilbud. Fordi vi vet at det å tette kunnskapshull hos elever og bidra til læring gjennom lek og sosialt samvær er viktig bevilget regjeringen penger med en sterk oppfordring til kommunene om å søke. Det er flott at så mange kommuner i Oppland søkte og fikk midler. Det har vært gode og etterspurte tilbud i svært mange kommuner. Jeg håper Sp lar seg inspirere til å satse mer på kunnskap framover. Det er en langt bedre investering enn å sende 500 000 kr til kommuner som velger å beholde grendeskoler det ikke lenger er behov for. Det er jo å bruke skattebetalernes penger til å premiere de som ikke planlegger for den framtida vi vet kommer, men som trekker ned rullegardinene og tror det hjelper.

Jeg anbefaler Strand å rulle opp gardinene og se seg rundt i det Norge Senterpartiet er så glad i. Eller er dere egentlig det? Det går jo faktisk veldig bra her – med Høyres løsninger!

Kommentarer til denne saken