Senterpartiet gikk rett i møte etter valgresultatet: Tause om veien videre

- Vi har kontakt med flere partier.