Senterpartiet liker å framstille seg som Distrikts-Norges parti, men støtter Arbeiderpartiets kamp for å jage lokale norske bedriftseiere ut av landet. En rapport fra NHHS Consulting slår fast at 63 prosent av bedriftseiere med næringsformue i høy grad vil vurdere utflytting hvis skatten på arbeidende kapital blir slik Ap har foreslått. Senterpartiet støtter Ap, og Senterpartiets alternative statsbudsjett inneholder en dramatisk økning i beskatningen av lokale norske bedriftseiere.

Senterpartiets forslag om å øke eierbeskatningen vil særlig ramme små norske bedrifter i Distrikts-Norge som ikke lenger vil kunne ha eiere med lokalkunnskap og lokal norsk forankring. Konsekvensen av Senterpartiets politikk blir at stadig flere lokale norske arbeidsplasser eies fra Europa, USA og Kina. Norske bedrifter eid fra utlandet slipper nemlig Senterpartiets skatt på arbeidende kapital, mens norske arbeidsplasser eid fra Norge må betale betydelige summer. Senterpartiet gir dermed norske investorer og gründere valget mellom å forlate Norge for godt, eller selge livsverket sitt til utenlandske investorer i Berlin, New York eller Shanghai for å betale skatten. Dette taper Distrikts-Norge mest på.

Fremskrittspartiet er opptatt av lokalt norsk eierskap, og FrP fremmet nylig et forslag i Stortinget om å redusere eierbeskatningen slik at Norge kommer ned på samme nivå som våre viktigste handelspartnere. Mens regjeringspartiene i det minste støttet intensjonen bak forslaget, valgte Senterpartiet å støtte Arbeiderpartiet og SV når de latterliggjorde forslaget. Folk som er opptatt av lokalt norsk eierskap burde merke seg dette.