Det er ikke vanskelig å være enig med Marit Arnstad når hun i et åpent brev til Fremskrittspartiet hevder at Ola Elvestuens nei til jakt på ulverevirene på Mangen og Hobøl er like dårlig begrunnet som Vidar Helgesens «nei» til ulvejakt vinteren 2016/2017.

Fremskrittspartiet er klar på at stortingsforliket om ulv skal overholdes. Uttak i alle tre flokkene er nødvendig. Utfordringen er at samarbeidspartiene Høyre og Venstre nok en gang beskytter seg bak Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Derfor foreslo Fremskrittspartiet en lovendring - noe Sp sa klart nei til.

En lovendring er nødvendig for å forhindre at Høyre og Venstre i fremtiden argumenterer for manglende lovhjemmel.

Driver Sp et politisk spill for ikke å miste velgere til FrP? Lovendringen vil gjøre det lettere for FrP å få gjennomslag i egen regjering for lettere uttak av ulv. Sier Sp nei til en nødvendig lovendring for å unngå en klar ulveseier til FrP, vel vitende om at de gjør oppfølgingen av bestandsmålet vanskeligere?

Det blir ikke mindre ulv uten et samarbeid om å tydeliggjøre hjemmelen til å følge opp bestandsmålet i lovverket. Ulveforliket alene er ikke nok. Det har to forskjellige miljøministre bevist. Sp må legge sin smålige populisme til side, og sammen med FrP lykkes med en ansvarlig forvaltning av ulvestammen – slik ulveforliket legger opp til.