Jeg har ikke harselert med Høyre sitt forlag til fylkesbudsjett. Jeg har kritisert det.

Utspillene fra Hanne A. Velure er så selvmotsigende at de er vanskelig følge. I partiets program vil Høyre bygge sterke institusjoner. Samtidig vil Velure svekke en institusjon, under påskuddet om å bygge opp andre. Så argumenterer hun for flere institusjoner. Det vil føre til et økt kulturbudsjett for fylket. Samme budsjettet som Høyre vil kutte.

Kutt i tilskuddet til teatret vil være et brudd på en forpliktende avtale fylket har med staten. Er det slik Høyre forholder seg til avtaler? Det vil garantert ikke resultere i flere statlige midler. Hvorfor skulle staten gå inn med midler i et fylke som ikke overholder allerede inngåtte avtaler? Samme stat som signaliserer; Det blir ikke mer penger til offentlig bruk fremover, det blir mindre!

Jeg er den første til å ønske flere institusjoner velkommen. Landsgjennomsnittet i statlige kulturkroner til regionene er 440 kroner per innbygger for musikk og scenekunst. Tilsvarende tall for innlandet er 108 kroner. Det vil Høyre altså endre på ved å kutte i Teater Innlandet og Musikk i Innlandet – kanskje den institusjonen som har størst mulighet til å komme på statsbudsjettet i nær fremtid.

Forstå det den som kan. Ut fra ønsket om flere institusjoner og argumentasjonen, burde resultatet blitt et større kulturbudsjett. Et budsjett som i dag utgjør 0,65 prosent av det totale fylkesbudsjettet. Det er minimalt. Skal det være realisme i ønsket om flere institusjoner, må vi evne å styrke det som allerede finnes, samtidig som vi løfter frem flere.

Så blir vi anklaget for manglende raushet. Jeg skulle likt å høre Velure bruke samme logikk og argument på andre politiske felt, men registrerer at Høyre nå skal ta fra de som har mye for å gi til de som har lite. Det er nye takter fra den kanten. Det er ikke Teater Innlandet som setter opp forslag til budsjett, men vi er selvsagt svært glade for at tidligere distriktskontorer av Hedmark Teater får plass på neste års budsjett. Teatrets formål er å skape scenekunst av høy kvalitet, og vi finner plass til rause samarbeid med andre organisasjoner og utøvere i denne regionen.

Flere prosjekter hadde ikke sett dagens lys om det ikke var for Teater Innlandet. Vi legger igjen brorparten av våre inntekter lokalt når vi turnerer, som eneste institusjon i hele fylket. Med større kunnskap om alt teatret gjør, ville hun kanskje ikke opplevd oss som lite rause. Siden stiftelsen av Hedmark teater i 1987 er det bygd stein for stein. Først i 2010 kom vi inn på statsbudsjettet under det nye navnet Teater Innlandet. Høyre vil altså bygge ned den eneste institusjonen som hevder seg nasjonalt, som er bygd på den måten hun etterlyser – nedenfra.

Til slutt. Jeg har ikke foreslått at Høyre skal øke skattene. Her gjelder det å lese kritikken grundig. Jeg poengterte at Høyre kunne øke skattegrunnlaget, for å øke inntjeningen og dermed unngå kutt i kulturbudsjettet. Det er selvsagt et håpløst tiltak, all den tid Høyre ikke bestemmer hva folk tjener. Det er like håpløst som Velures forslag om, etter to år pandemi, at teatret bare kan øke inntjeningen.

Summen av forslag og motstridende argumentasjon signaliserer manglende innsikt i kulturbransjen. Der kan vi hjelpe. Så jeg ser frem til å få formelt svar på invitasjonen og ønsker deg hjertelig velkommen til teatret.