Erika (14) tok sitt eget liv på Sanderud. Helsetilsynet konkluderer med at hun ikke fikk hjelpen hun trengte

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Etter Erika Granerud (14) fra Østre Toten begikk selvmord mens hun var innlagt på akuttpsykiatrisk ved Sanderud, har Statens helsetilsyn avdekket så tilfeldig omgang med rutiner ved avdelingen at de mener Sykehuset Innlandet har begått lovbrudd. 

Flere avvik

Etter en helhetsvurdering av saken, har Statens helsetilsyn løftet blikket opp over helsepersonellets konkrete handlinger, til Sykehuset Innlandets prosedyrer og rutiner for avdelingen – og hvordan disse blir fulgt i praksis. 

Helsetilsynet konkluderer med at Erika ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at Sykehuset Innlandet ikke har lagt til rette for at deres ansatte kan oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. 

– Ikke godt nok

– Først vil vi vil understreke at vi er svært lei oss for selvmordet på vår ungdomsavdeling i desember 2017, vi jobber hver dag for at våre pasienter skal få god og trygg behandling. Både egen gjennomgang og Helsetilsynets foreløpige rapport peker på at vi ikke har hatt gode nok rutiner for spesialistinvolvering og dokumentasjon av denne, og i tillegg manglet fullgod implementering av generelle sikkerhetsrutiner ved avdelingen. Det ble umiddelbart igangsatt arbeid for å forbedre rutinene. Det er ingen enkeltbehandler hos oss som kan lastes for det som skjedde, det er systemfeil som påpekes, sier Benedicte Thorsen-Dahl, assisterende divisjonsdirektør i psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.

Artikkeltags