Lørdag 9. mars hadde Miljøpartiet de Grønne i Hedmark og Oppland felles nominasjonsmøte for fylkestingsvalget 2019. I underkant av 30 representanter fra Innlandet stemte frem 40 kandidater til det som blir historiens første valg til Innlandet fylkesting.

Vårt distrikt er godt representert, med blant andre Anlaug Seljevold fra Gjøvik på 4. plass, Grete Antona Nilsen fra Østre Toten på 6. plass og Jon André Danielsen fra Vestre Toten på 10. plass.

Johannes Wahl Gran (30) fra Lillehammer stiller som førstekandidat, og sier dette om sitt kandidatur: – Jeg ser frem til å fronte vår felles fylkespolitikk ved valget 2019. Nå har vi en jobb å gjøre regionalt for å vise hva grønn distriktspolitikk går ut på. Mange har en oppfattelse av at MDG er et «by-parti». Det er på tide at vi tar brodden av denne myten. For meg er særlig sykehusreformen, eldreomsorg, regionsreformen og videregående opplæring viktig. Samferdsel, miljø og sosiale forskjeller er også viktig. Særlig opptatt er jeg av avfall på avveie, dette må vi få inn i sirkulærøkonomien, og vi må utvikle vår region proaktivt for å ta del i morgendagen!

Slik ser hele listen ut: