Gå til sidens hovedinnhold

Selektivt om nærpoliti

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi må ikke komme dit hen at vi tyr til personangrep og Trumpsk retorikk som vi ser i presidentvalget i USA», skriver Mariann Skotte i OA papir 14. oktober. Vi er selvfølgelig helt enig. Derfor er det også synd å se at Skotte selv ikke leverer det hun ønsker vi skal leve opp til – nemlig en sannferdig beskrivelse av egne og andres handlinger i politikken.

Senterpartiet var ikke alene om å stemme imot den såkalte nærpolitireformen i Stortinget slik Skotte hevder. Det var tre partier som gjorde det – SV, MDG og Sp. SV har hele tiden sagt nei til nærpolitireformen fordi vi vil sikre nærpoliti der folk bor. For oss er det viktig at alle har tilgang på politi som både er tilstede og er godt kjent i sitt nærmiljø.

I 2019 kom det en rapport fra SSB som viste at vi dessverre fikk rett med tanke på reformen. Omtrent halvparten av landets kommuner har fått færre årsverk, og hele 180 kommuner hadde per 2019 ingen politiårsverk i det hele tatt. En gang var ordensmakten representert i hele landet, men nå har altså nesten halvparten av kommunene ingen politi på jobb i det hele tatt. Det er helt nødvendig både å ha god etterforskningskapasitet og å være tilstede og raskt på plass i akutte saker. Det gjør ikke politireformen, så den må skrotes.

Samfunnssikkerhet handler om å verne samfunnet mot hendelser som truer våre samfunnsverdier og funksjoner eller setter liv og helse i fare. Derfor må vi ha en oppdatert og samordnet beredskap mellom blålysetatene. Både GD og OA har i løpet av året skrevet om brannvesenets opplevelse av å til stadighet komme frem til ulike lokasjoner før politiet. Et dessverre kjent problem. Skotte har rett i at det er ugreit når kommunale blålysetater, slik som brannvesenet, må dekke over politiets manglende responstid. Derfor foreslo SV allerede i fjor at «regjeringen må kompensere for de utgiftene de har ved at brannvesenet må gjøre oppgaver som statlige nødetater har ansvaret for». Dette forslaget er nok kjent for SP, all den tid de også stemte for forslaget sammen med MDG og Rødt. Senterpartiet, og alle andre partier, er selvfølgelig velkommen til å støtte forslaget også i år.

Når Stortinget skal behandle den kommende stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet er det viktigste for SV å sikre god ansvarsfordeling mellom politi, brannvesen og helsevesen, og at Statens blålys-etater er tilstede og kan løse sine oppgaver raskt overalt. Så er det SVs mening at dersom kommunale tjenester må gjøre oppgaver som statlige aktører har ansvaret for, må de kompenseres skikkelig.

Kommentarer til denne saken