Seks uker forsinket av koronasituasjonen: – Bygger om livsfarlig vegstrekning

Seks uker etter at koronaviruset stanset utlysningen av E16 gjennom Kvamskleiva i Vang i Valdres, er vegprosjektet sendt ut på anbud.