Seks søkere vil undervise i helsefag, barsel og barnepleie i Gjøvik – her er søkerlista

Fagskolen Innlandet i Gjøvik har ledig fast, 45 prosent undervisningsstilling i helsefag, barsel og barnepleie. Seks søkere har meldt sin interesse.