Seks søkere vil bli styrer i Bøverbru barnehage – her er søkerlista

Vestre Toten kommune har ledig hel, fast stilling som styrer i Bøverbru barnehage. Det har meldt seg seks søkere – fem kvinner og en mann – til stillingen.