Seks søkere vil bli politikontakt på Hadeland – her er søkerlista

Innlandet politidistrikt har ledig hel, fast stilling som politikontakt/politioverbetjent på Hadeland. Tre kvinner og tre menn har søkt stillingen.