Seks søkere vil bli driftsoperatør i Vestre Toten - her er søkerlista

Vestre Toten kommune skal ansette driftsoperatør i hel, fast stilling i vann- og avløpstjenesten. Seks menn har søkt stillingen.