Kjære lokalpolitiker; bruk muligheten valgkampen gir deg til å vise at nettopp din kommune ønsker å være et godt vertskap for lokale bedrifter. Fordi det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Valgkampen er flere måneders lang konkurranse i løfter om hvordan fellesskapets midler skal fordeles. Det er det ikke noe galt i. Men før midlene skal fordeles, må de som kjent skapes; av en bedrift, i en kommune. For alt starter lokalt. Vi har mange bedrifter i verdensklasse i Innlandet, men de har alle startet et sted. Alle har de startet i en kommune. Stor eller liten. Mange av bedriftene har gjort suksess fordi de har blitt heiet frem av sin egen kommune, mens andre har gjort suksess på tross av kommunenes manglende engasjement og interesse for lokale bedrifter.

Innlandet fylke blir fra januar 2020 en ny superregion med hele 46 kommuner og får ca. 371.000 innbyggere. Innlandet er også Norges største hyttefylke, med hele 87.000 fritidsboliger. Hver femte hytte i Norge ligger her i vår region.

Kommunene og bedriftene i Innlandet er gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt til lokalene sine, de trenger tilgang på kompetent arbeidskraft, de er avhengige av rask og enkel saksbehandling og mange reiselivsbedrifter med tilhørende hyttebeboere er avhengig av god infrastruktur. Kommunene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne sine og skatteinntekter til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud og eldreomsorg. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake til kommunene.

Så til deg, kommende kommune- eller fylkestingspolitiker, vil du bidra til å gjøre det enklere å drive bedrift og skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet? Da ber vi deg om å:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser Med fallende olje- og gassinntekter og en aldrende befolkning, må vi nasjonalt skape over en halv million nye arbeidsplasser i privat sektor de neste 30-40 årene. Vårt bidrag i Innlandet, bør derfor være mer enn 25 000 nye arbeidsplasser.

Disse arbeidsplassene skal skapes i både små og store kommuner. Det er ingen enkel oppgave når den globale konkurransen stadig blir tøffere og våre kostnader er blant de høyeste i verden. Men vi er helt sikre på at det er mulig likevel. Hvis kommunene tar oppgaven som vertskap for små og store bedrifter på alvor, så skal bedriftene fortsatt jobbe knallhardt for å skape enda flere arbeidsplasser som gir liv til bygd og by.

Godt valg!