Seks år etter at søsknene Juell tok initiativet er det klart for 220 nye boliger i Nordlia

Fylkesmannen i Innlandet mente boligbygging i Nordlia ville bli «bilbasert», men Østre Toten kommune sto på sitt. Nå er planene for 220 nye boliger på Annexstad gård ved Mjøsa blitt godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.