Den sikreste og viktigste investeringen vi som samfunn kan gjøre, er å gi barn og unge god utdanning. I dagens samfunn er det å fullføre videregående utdanning den viktigste enkeltfaktoren som sikrer ungdom innpass i arbeidslivet. Velger du yrkesfag – ja da har du sikret deg gullbilletten.

Framtidas utdanning må utvikles i samarbeid med næringslivet. Skolen klarer ikke endre seg like fort som det næringslivet må for å overleve. Skal vi klare å tilby oppdaterte og konkurransedyktige utdanninger må skolen i langt større grad enn i dag samarbeide med næringslivet. Skolene må tilby utdanninger samfunnet og næringslivet har behov for, og kvaliteten i utdanningen må være så oppdatert og god at det blir kamp om lærlingene. Vi tror det må legges til rette for at mer av opplæringen kan foregå utenfor klasserommet.

Gjøvikregionen og Innlandet er et godt eksempel på hvordan framtidas utdanning kan utvikles i samarbeid med næringslivet. Regionen har hele «verdikjeden» i utdanningsløpet fra barnehage og grunnskole, til videregående skole, internasjonal skole, fagskole og universitet. Industriparken på Raufoss er kanskje Innlandssamfunnets best bevarte hemmelighet, og det er de som grunnla industrieventyret på Raufoss vi kan takke for at SINTEF på Raufoss i 2017 ble tildelt et av Norges to første katapultsentre, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre. Senteret er drevet at SINTEF Manufactoring på vegne av NCE Raufoss og skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer.

Industrimiljøene i Innlandet har ingen naturgitte fortrinn og overlever bare fordi de er best på det de gjør. Dit har de kommet ved å samarbeide og drive hverandre framover. Kunnskap og kompetanse, smarte måter å jobbe på, stabile forhold og nøkterne, jordnære folk som ikke er redd for å satse og for å ta i et tak. Derfor er det ikke overraskende at de også har sett behovet for en læringsfabrikk.

Læringsfabrikken på Raufoss ble åpnet av statsminister Erna Solberg nå i høst. Den symboliserer alt vi mener er viktig med framtidas utdanning; næringslivet samhandler aktivt med skolen og tilbyr profesjonelle og oppdaterte læringsarenaer for industri- og teknologifag. Gjennom Læringsfabrikken har industriparken på Raufoss tilgjengeliggjort sin kunnskap og kompetanse og inviterer elever, lærere og foreldre inn i den moderne, teknologiske industrien. Det er en fantastisk arena for læring og utvikling, og ikke minst kan læringsfabrikken bidra til økt kunnskap om og fokus på hva dagens industriarbeider faktisk jobber med.

Kompetansemiljøene i Innlandet driver utviklinga framover. Lærling, fagarbeider og professor står side ved side og utvikler produkter og løsninger for framtida. Bedrifter flytter produksjon hjem fra Asia for å være der forholdene ligger best til rette for forskning og utvikling under stabile forhold. Bedrifter tar med seg ideer og produkter og flytter til Mjøsregionen fordi det er der de finner kompetansen de trenger. Se til Innlandet – de har knekt koden for framtidas samarbeid mellom skole og næringsliv.