Kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg, har stillt til nettmøte med OAs lesere. Nærmere 30 spørsmål kom inn og Berg har svart alle.

Her kan du lese alt folk har lurt på om korona, og hva kommuneoverlegen har svart.

Blir man immun, hvis en har hatt corona ? Eller kan det komme tilbake? Jo Vallesether

Covid-19 er såpass nytt at vi ikke vet alt ennå, håpet er at man opparbeider iallfall en viss immunitet etter gjennomgått infeksjon.

Siri Fuglem Berg

Er dette viruset farlig får folk med hjerteflimmer .

Lise engen

Hei. Det vi har av kunnskap foreløpig tyder ikke på at personer med hjerteflimmer er spesielt utsatt for alvorlig forløp med covid-19.

Siri Fuglem Berg

Hei. Jeg har et barn i barneskolealder, jeg har vært for det meste hjemme, ikke har hatt kontakt med noen som har vært utenlands, jeg har kun vært ute på butikken , skole og hos lege siden jul. Har jeg mulighet for å ha blitt smittet da? Jeg føler meg i grei form.

Mona Langedrag

Hei. Det høres ikke ut som om du har vært utsatt for smitte. Smitten er ute blant oss, så noen garanti har jeg ikke.

Siri Fuglem Berg

Mannen min har KOLS, og vi har i dag snakket med fastlege, da han har alle symptomer på Covid smitte. Siden han ikke har noen kjent smittekilde, har han fått antibiotika for å sjekke om dette vil mildne symptomer til mandag. Hvis ikke dette er bedre, ønsker fastlege å teste grunnet at han er i risikogruppe. Bør alle i familien være i hjemmekarantene frem til mandag?

Liv Kristin Håkerud

Hei. Vi har ikke fått noen klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om dette etter at de endret kriterier for testing for covid-19. Siden smitten nå regnes som ute blant oss, er det absolutt lurt at alle i familien holder seg hjemme og unngår kontakt med andre så lenge han er syk. Dette er rådene mine per i dag, rådene kan endres. Følg med på Folkehelseinstituttets sider.

Siri Fuglem Berg

Kan man besøke hverandre dersom man ikke er syk eller i karantene?

Anita

Det bør begrenses mest mulig, og med færrest mulig mennesker. Dette for å oppnå den effekten som er tilsiktet med de alvorlige tiltak som er innført (reiserestriksjoner, stengig av skoler, barenehager, universitet, haller osv). (Se svar lenger opp.) Dersom man allikevel omgås andre mennesker, må man sørge for å holde en avstand på minst en meter, helst to, unngå kroppskontakt og håndhilsing, og være svært påpasselig med håndhygiene.

Siri Fuglem Berg

Jeg var på Gran Canaria fra 22. Februar til 7. Mars. Skal jeg i hjemmekarantene og i tilfelle hvor langt fram i tid?

Bjørn Dahlby

Ja, du skal i hjemmekarantene til og med den 21. mars. Alle som har vært på reiser utenfor Norden skal sitte i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Hvis du i dette tidsrommet utvikler symptomer som hoste, feber eller kortpustethet, skal du hjemmeisoleres.

Husk å overholde karantenen - ikke gå på butikken, ikke ta offentlig transport, unngå kontakt med personer utenfor husstanden.

Siri Fuglem Berg

Kan man være smittebærer uten å ha symptomer? Bør alle testes? Er det kapasitet til det hos legekontorene?

Anita

Alle skal ikke testes. Det er ikke kapasitet - hverken av helsepersonell, beskyttelsesutstyr, prøvetakingsutstyr eller reagenser.

Testkriterier er:

-pasienter med akutt luftveisinfeksjon (hoste, feber, kortpustethet) som skal innlegges

-innlagte pasinter i helseinstitusjon med akutt luftveisinfeksjon

- ansatte i helsetjenester med pasientarbeid og akutt luftveisinfeksjon

-person med akutt luftveisinfeksjon som er nærkontakt til person med covid-19

- spesielt sårbare grupper kan vurderes for testing ved luftveisinfeksjon

Man kan være smittebærer i ca ett døgn før man får symptomer. Vi vet ikke helt hvor lenge man kan smitte etter at man har blitt frisk av covid-19, men anbefaler at man fortsetter isolasjon i 6-8 dager etter symptomfrihet (altså en som har covid-19 som har blitt frisk).

Siri Fuglem Berg

Med Kols, er det noen ekstra forhåndsregler jeg må tenke på?

Vibeke Pettersen

Ja, det er det. Med KOLS regnes du som mer utsatt for alvorlig forløp av covid-19. Det kan være lurt å holde seg mest mulig hjemme, unngå sosial omgang med andre utenom hjemmet, og ellers følge anbefalinger om å unngå reiser, offentlig transport mm. Vær også spesielt grundig med håndvask og å unngå håndhilsing og annen kroppskontakt med folk utenom husstanden. er du arbeidstaker i arbeid, bør du snakke med arbeidsgiver om mulighet for fjernarbeid/fjernundervisning og tilrettelegging for videokonferanser.

Siri Fuglem Berg

Hei Jeg er sykepleier i Gjøvik kommune og er på jobb i skrivendestund. Læreren til mannen min er satt i hjemmekarantene etter at hun har hatt symptomer som sår hals og slapp etter reise fra Roma,Italia (hun kom på søndag og hadde undervisning på mandag, satt i hjemmekarantene på tirsdag). Legen vil ikke teste henne da hun ikke var syk nok, i følge fastlegen). Hva gjør jeg og mannen min ?OBS! verken jeg eller mannen min har noe av de symptomer.

Rahel

Etter dagens anbefalinger skal ikke du testes eller i hjemmekarantene.

Siri Fuglem Berg

Jeg kom hjem i fra Grand Kanaria 29.02.2020. Har jeg da karantener i 14 dager fra og med innreisedato?

Ragnar Ingdal

Det stemmer. Da har du karantene til og med imorgen.

Siri Fuglem Berg

Hei. Jeg lurer på en ting... Slik at vi alle kanskje gjør det likt... Hvor mye sosial omgang barna i mellom er greit? Det skal ikke være større ansamlinger er gitt beskjed om... Og det er heller ikke sagt isolasjon... Så hva blir riktig å svare når de spør om å gå på besøk eller få besøk.. Og er det greit å ha undervisning sammen hos hverandre i grupper på 2 til 3 feks?

Morten Hoel

Man skal unngå sosiale ansamlinger. Det betyr at man helst skal unngå at barna har sosial omgang. Om de er sammen bør de unngå kroppskontakt, og de bør holde en avstand på minst en, helst mer enn to, meter. Slikt er vanskelig å få til i praksis, så da blir rådet å unngå sosial omgang. Se svar lenger opp i tråden for forklaring på hvorfor vi er så strenge - vi MÅ få dette tiltaket med stengte skoler og barnehager til å bety noe, vi MÅ klare å bremse smittespredningen nok til at våre sykehus ikke overbelastes og folk dør unødig. Vi har et ansvar for hverandre og alle må gjøre sitt beste for at det skal fungere.

Siri Fuglem Berg

Jeg er kalt inn til privat sykehus i Oslo nå til uken, jeg er da avhengig av å ta kollektivt (tog) til Oslo, jeg har ingen symptomer eller vært i nærheten av andre eller reist i den siste tiden, spørsmålet mitt er da, burde jeg utsette denne timen da jeg det bare er en konsultasjon for en mindre operasjon i skulderen? Eller kan jeg bare reise fritt til Oslo og bare ta forhåndsregler?

Roger

Hei. Du må nesten vurdere hvor viktig denne legetimen er for deg, og om du eventuelt kan utsette til senere. Anbefalingen er jo å unngå reiser og kollektiv transport dersom det ikke er helt nødvendig.

Siri Fuglem Berg

Når en i samme boenhet blir smittet. så kom det fram at de som bare sammen med noen skulle leve som normalt med den smittede. men blir ikke de da også smittet?

leif sørensen

En som er smittet med covid-19 skal isoleres. Dersom mulig bør den syke sove i annet rom og bruke annet bad enn husstandsmedlemmene dine. Dersom dere kun har ett bad, er det viktig at den syke har eget håndkle, og at dere hyppig vasker badet, f eks med klorløsning.

Den som er syk skal helst ikke ha kontakt med dere andre.

Husk håndhygiene - vask hendene hyppig. Brukt sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på 60 eller helst 90 grader.

Alle i samme husstand som en covid-19-syk skal ha hjemmekarantene.

Siri Fuglem Berg

Har vært i Mexico, kom hjem den 1/3. Mannen min var hos lege i går og fikk påvist Bihulebetennelse. Det ble ikke tatt noen prøve ang corona. Burde både han og jeg bli testet?

Hege

Hei. Kriterier for testing er endret - se svar lenger opp. Dere faller ikke inn under de nye testkriteriene med mindre dere tilhører en spesielt sårbar gruppe ELLER er helsepersonell med pasientkontakt OG har ett av følgende symptomer: hoste, feber, pustebesvær

Siri Fuglem Berg

Hei, det er mulig jeg overreagerer, men jeg har en datter i risikogruppen med diagnose ulcerøs kolitt og skal etter planen besøke henne i helgen. Jeg har ingen symptomer så vidt jeg kan skjønne, og har heller ikke vært eksponert for noen som jeg kan skjønne har symptomer. MEN jeg har trent på treningssenter fire dager i uken gjennom lengre tid og i de to siste dagene har jeg følt meg en smule svimmel. Ingen forkjølelses symptomer, puster normal, men jeg er likevel en smule bekymret. Bør jeg være det?

Finn Mauritz Malterud

Hei!

Vi fraråder sterkt reiser og familiesammenkomster, så min anbefaling er at du ikke besøker henne.

Dine symptomer er ikke typiske for covid-19.

Siri Fuglem Berg

Hvordan er det å reise til Sverige for å handle. Bør man la det være? Eller er det ok å gjøre det?

Gro Pettersen

Jeg fraråder på det sterkeste reiser, i henhold til helsedirektoratets retningslinjer. Det er viktig at alle gjør sitt for å begrense spredning av viruset.

Se svar over.

Siri Fuglem Berg

Hvorfor kan jeg ikke (i følge Erna) få lov til å passe barnebarn som må være hjemme fra barnehage og grunnskole og støtte opp i undervisningsopplegg m.mere. Jeg er pensjonist og er over 65 år og føler meg frisk. Barnebarna er også friske. Regner med at svært mange pensjonister kommer til å bryte denne regelen! Barnas foreldre har ikke samfunnskritiske jobber og den ene må derfor være hjemme fra jobben og det ser nå dessverre ut til at de mister inntekten når de er hjemme sammen med barna.

Arne Fruseth

Vi er nå i fase 2-3 av epidemien. Det betyr at viruset er der ute blant oss. For å senke risiko for at besteforeldre utsettes for smitte, anbefales det ikke at dere passer barnebarn. Som for oss alle gjelder rådene om å unngå kontakt med andre i så stor grad som mulig. Som jeg har forstått, kan foreldre søke omsorgspenger, men dette må dere i så fall undersøke nærmere selv.

Personer over 65 år er utsatt for større risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vårt mål er å unngå at mange blir alvorlig syke samtidig, for da har ikke sykehusenes intensivavdelinger ressurser til å ta hånd om alle. Derfor ønsker vi å begrense smittespredning så godt vi kan, slik at vi heller får færre smittede over et lengre tidsrom. Det øker sjansen for at sykehusene klarer å ta seg av en større andel av alvorlig syke.

Det å stenge skoler og barnehager er et svært alvorlig tiltak, og det er SVÆRT viktig at befolkningen også gjør sitt for at dette tiltaket skal virke. Følger ikke befolkningen rådene og unngår mest mulig kontakt med hverandre, vil vi ikke klare å begrense smittespredningen nok til å unngå sammenbrudd i helsetjenestene. Dette er det viktig at alle forstår. Vi har et ansvar for hverandre, og vi MÅ gjøre det vi kan for å bremse dette.

Siri Fuglem Berg

Helseministeren fraråder alle unødvendige reiser, også fritidsreiser. Hvordan skal/ kan denne uttalelsen tolkes? Tenker at et forebyggende tiltak for et pensjonistektepar (med god helse) kan være å dra til hytta for å gå skiturer i skog og mark? (Hytta ligger i et område med svært spredt bebyggelse) Er dette en feil tolkning?

Solfrid Hage

Helsedirektoratet fraråder alle å reise på hytta. Dette er både for å unngå smittespredning mellom kommuner og for ikke å belaste hyttekommunene og primærhelsetjenesten i en ellers vanskelig situasjon.

Siri Fuglem Berg

Hvis samboer blir satt i karantene, hvilke regler gjelder? Kan jeg fortsatt være i jobb, og omgås andre?

Hanne

FHIs anbefalinger ble endret igjen i dag, slik at dersom din samboer ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan du være i jobb og omgåes andre.

Dersom din samboer får symptomer på luftveisinfeksjon skal du i hjemmekarantene.

Siri Fuglem Berg

Hei! Hadde lungebetennelse før jul,og har begynt med tørrhoste igjen nå,det samme som det begynte med sist gang. Er det grunn til at jeg må teste meg?

Bodil Brobakken-Knutsen

Hei!

Per nå er du ikke omfattet av testindikasjoner med mindre du regnes som en spesielt sårbar gruppe eller er ansatt som helsearbeider med pasientkontakt, eller du er nærkontakt til en person med påvist covid-19.

Siri Fuglem Berg

Min mann har vært i London på fotballkamp - kom hjem 01.03. Han er nå i Litauen - kommer hjem i morra. Da skal han i Hjemmekarantene. Rett? Hvordan skal jeg forholde meg? Kan jeg leve som før å gå på arbeid mm?

Ellinor Andersen

Hei!

Det er riktig, din mann skal i hjemmekarantene i 14 dager fra hjemkomstdato. Folkehelseinstituttets nye råd er at du som husstandsmedlem ikke trenger være i hjemmekarantene. Dersom mannen din skulle få symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, pustebesvær) endrer situasjonen seg straks - han skal være i hjemmeisolat og du i hjemmekarantene.

Siri Fuglem Berg

Hei, jeg bare lurte å sjekke Seg er lurt eller hva man gjøre siden er på jobb som lager mat og sånn.

Akkaraphon Rotjaroen

Reglene for testing er endret. Ingen uten symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, pustebesvær) skal testes. Nå tester man kun personer med luftveisinfeksjon som skal innlegges, eller pasienter som allerede er innlagt i helseinstitutsjon og som har luftveisinfeksjon, ansatte i helsetjenesten som jobber med pasienter og som har luftveisinfeksjon, person med luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med en med påvist covid-19, og man vurderer spesielt sårbare grupper med luftveisinfeksjon.

Dette er med forbehold om endringer i retningslinjere fra FHI i nærmeste framtid.

Siri Fuglem Berg

Skal man høre på kommunelegen som sier man kan være ute og holde avstand til andre eller særforbund som nekter utøvere å trene individuelt? (kun gå tur, men ikke trene, selv lett)

Jo Grini

Hei! Kommuneoverlegen er meg, og jeg sier at dersom man er satt i hjemmekarantene, kan man være ute, men man skal unngå å være nær andre mennesker. Man kan selvsagt trene individuelt. Man skal ikke gå på butikken eller andre steder der man kommer nær mange mennesker.

Dersom man har fått påvist covid-19 eller venter på prøvesvar for covid-19, skal man være isolert. Da skal man ikke gå ut på tur.

De som ikke er isolert eller i hjemekarantene kan bevege seg fritt, men for alle gjelder anbefalingen om å unngå reiser, unngå kollektiv transport, unngå situasjoner der man er tett på andre mennesker.

Siri Fuglem Berg

Hvor lenge holdes evt skolene stengt?

Caroline Emilie Tokstad

I første omgang holdes skolene stengt 14 dager fram i tid, men dette vil kunne forlenges alt ettersom forholdene utvikler seg.

Siri Fuglem Berg

Betyr unødvendige reiser at jeg helst ikke skal ta meg en liten tur rundt i byen eller området rundt?

Lars Petter Melbye

Hei!

Du kan gjerne gå en tur i byen og i området rundt. Vi råder folk til å holde litt avstand til hverandre, minimum en meter, helst to eller mer. Det betyr igjen at man bør unngå steder der mange folk er samlet og der man står/sitter tett. Unngå offentlig transport dersom mulig.

Hvis du er syk med luftveissymptomer (hoste, feber, pustebesvær) skal du holde deg inne, og ha minst mulig direkte kontakt med andre. Hold gjerne god avstand til dine husstandsmedlemmer dersom du har slike symptomer.

De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon skal isoleres. Se Folkehelseinstituttets sider for hva dette innebærer.

Siri Fuglem Berg

Hei. Hvor lenge overlever viruset på overflater og på frukt/grønnsaker? Denne måten å stille spørsmål på er et flott tiltak.

Mvh BorgnyBorgny H. Traaseth

Hei! FHIs sider sier at viruset kan overleve fra få timer til flere dager, avhengig av type overflate, omgivelser som sollys osv. Det betyr at hyppig rengjøring/desinfeksjon av kontaktpunkter - altså der vi ofte tar med hendene våre - dørhåndtak, lysbrytere, kraner etc - er viktig.

Siri Fuglem Berg

Hvordan skal vi som går på immunsupprimerende legemidler forholde oss? Det har kommet alt for lite informasjon om dette. Hva slags tiltak har dere til denne gruppen?

Andreas

Hei!

Mine anbefalinger til alle i risikogruppene er å begrense kontakt med andre mennesker, holde seg hjemme, og være svært påpasselig med å følge FHIs hygieneråd. Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Anbefaler forøvrig at dere konfererer egen lege vedrørende spesifikke tilstander.

Siri Fuglem Berg

Hva med de som bruker medisiner som svekker immunforsvaret? Feks antileptika?Kan de bli alvorlig syke hvis de får korona virus?

Annonym

Hei! Det er ikke kjent for meg at personer som bruker antiepileptika er mer utsatt enn andre for alvorlig sykdom - med de opplysningene og den kunnskapen vi har om Covid-19 per i dag.

Siri Fuglem Berg

Jeg har en datter som kom hjem fra Tyskland 27 september, ble testet og ikke påvist Corona men Influensa A fordi hun ble syk og lagt på sykehus. Skal hun likevel være i karantene og skal alle i familien også være i karantene?

Gina Bjerke

Hei!

De oppdaterte karantenebestemmelser for folk som har reist utenfor Norden, gjelder for folk som har vært utenfor Norden de siste 14 dager. Verken din datter eller dere skal derfor være i hjemmekarantene.

Siri Fuglem Berg

Jeg er nyretransplantert og går på immundepende medisiner. Min nyrelege sier at jeg skal ta vaksine for lungebetennelse. Men ifølge fastlegekontoret mitt nektes jeg denne vaksinen nå fordi den er reservert til folk med alvorlige sykdommer. Er ikke det å være immunsupressert mtp nyretransplantasjon alvorlig nok? Jeg vet jo allerede at jeg er i risikogruppen.

Jostein

Hei!

Pasienter som er immunsupprimerte (immundempende medisiner f eks) er risikoutsatt når det gjelder covid-19, så etter min oppfatning og basert på det du skriver, er det indisert i ditt tilfelle.

Siri Fuglem Berg