Gå til sidens hovedinnhold

Se hele sluttstillingen: Håvard har alltid deltatt i OA-tipset – nå var det hans tur

Artikkelen er over 1 år gammel

For «fot­ball­idio­ten» Håvard Røsilie er OA-tipset et must hver uke. I år gikk han helt til topps sammenlagt og kan innkassere premien; et gavekort på 3000 kroner.

– Ja, du kan godt si det var på tide. Jeg har vært nære ved fle­re gan­ger, sier Hå­vard Røis­lie (48) fra Rau­foss.

Med ni ret­te i den siste run­den var det in­gen som kun­ne fra­ta tot­nin­gen årets sam­men­lagt­sei­er i OA-tip­set – en tri­umf som kan­skje be­tyr mer rent pre­sti­sje­mes­sig enn sel­ve pen­ge­pre­mi­en.

– Det er ikke fritt for at det blir mye fot­ball­prat på job­ben, og fle­re er med på OA-tip­set. Klart det er eks­tra gjevt å vin­ne da, sier Hå­vard, som har jobb på Plas­tal inne i in­du­stri­par­ken på Rau­foss.

Der job­ber også fjor­å­rets sam­men­lagt­vin­ner, Ter­je An­dre­as­sen, så det er ty­de­lig at fot­ball­eks­per­ti­sen er stor nett­opp i Plas­tal.

Tro­fast del­ta­ker

Røis­lie har vært en tro­fast del­ta­ker i OA-tip­set i en år­rek­ke. Han har både and­re- og tred­je­plas­ser sam­men­lagt, men den­ne gan­gen gikk han helt til topps.

– En­de­lig var det min tur, sier «fot­ball­idio­ten» – som han sjøl kal­ler seg – med et smil.

Den tid­li­ge­re keep­e­ren prø­ver å få med seg så mye fot­ball som mu­lig; både lo­kalt, na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt.

– Eng­elsk fot­ball er spe­si­elt, og Liverpool er fa­vo­ritt­laget. Det blir noen tu­rer til Anfield Road, inn­røm­mer han.

Sei­nest for fire uker si­den var han over sam­men med noen ka­me­ra­ter og så Liverpool slå New­cast­le 3–1.

– Cham­pi­ons league-sei­e­ren i vår var svæ­re greier, men nå er det på tide å ta Pre­mi­er League-tit­te­len. Det er 30 år si­den sist, sier Hå­vard.

Med åtte stra­ke seir­er har Liverpool fått en per­fekt start på se­son­gen. Kan­skje kan Liverpool-sup­por­ter­nes drøm en­de­lig gå i opp­fyl­lel­se.

Føl­ger opp søn­nen

Hå­vard spil­te fot­ball på Rau­foss i al­ders­be­stem­te klas­ser og fikk noen kam­per for A-laget, men et­ter hvert gikk fer­den til både Bø­ver­bru, Ihle, Kol­bu, Re­da­len og Sønd­re Land for keep­e­ren, som spil­te ak­tivt fram til han var 43 år.

Nå bru­ker han mye av tida på å føl­ge opp søn­nen Jes­per (9), som han har sam­men med sam­bo­e­ren Monica Solli.

– Kan­skje blir han keep­er, han også, sier Hå­vard og tar et godt tak rundt søn­nen, som selv­sagt også er Liverpool-sup­por­ter.

Årets vin­ner av OA-tip­set har der­imot in­gen tryl­le­for­mel å kom­me med for å få man­ge rik­ti­ge.

– Nei, hem­me­lig­he­ten lig­ger vel å tip­pe mest ut fra ta­bell­plas­se­ring og ikke ta for man­ge sjan­ser. Jevn­he­ten har vært min styr­ke gjen­nom se­son­gen, og de al­ler fles­te run­de­ne har jeg lig­get på seks ret­te.

Var ner­vøs

I lø­pet av de 16 run­de­ne har han bare én dår­lig run­de, med bare tre ret­te. Den kan han i til­legg stry­ke. I den siste run­den knal­let Hå­vard til med ni ret­te. Han mis­set bare på det uav­gjor­te re­sul­ta­tet mel­lom Vind og Lun­ner.

– Jeg var litt ner­vøs for­an den siste run­den, for blant and­re Arne Hal­vors­rud har kom­met sterkt i høst. Det er ikke for in­gen­ting at vi kal­ler ham for «Syns­ke Arne».

Det had­de han også god grunn til. Arne slo også til med ni ret­te, men det var alt­så ikke nok den­ne gang.

Hå­vard føl­ger godt med på lo­kal­fot­bal­len og prø­ver å få med seg de fles­te hjem­me­kam­pe­ne til Rau­foss. Han er im­po­nert over det tre­ner Chris­ti­an Johnsen og laget har pres­tert i år.

– Ja, det har gått over all for­vent­ning. Jeg har stort sett tip­pet på Rau­foss, men mot Aa­le­sund had­de jeg hjem­me­sei­er – hel­dig­vis.

Siste ukevinner

Hele ni tippere klarte ni rette i den siste runden av OA-tipset. Etter loddtrekning var det Unn Kristin Sæther fra Dokka som stakk av med ukepremien.

De øvrige åtte med ni rette var Håvard Røislie, Arne Halvorsrud, Torstein Holien, Finn Kristiansen, Odd Løvlibråten, Roar Nordby, Christian Falbach og Svein Henning Byrøygard.

Det var med andre ord en favorittpreget kupong i den siste runden. Bortsett fra det uavgjorte resultatet mellom Vind og Lunner, var det Her er resultatene:

Aalesund - Raufoss H (3-1), Vålerenga 2 - Raufoss B (0-3), Steinkjer - FK Gjøvik-Lyn B (1-5), Raufoss 2 - Nybergsund B (0-3), Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn - Lunner H (3-0), Reinsvoll - Kolbu/KK B (0-4), FK Toten - Gran H (3-1), Biri - Dokka Sport B (1-5), Vardal - Skreia H (2-0, Vind - Lunner U (1-1)

Her er hele sammenlagtlista (svakeste runde er strøket):

NavnTotalt12345678910111213141516
Håvard Røislie9966587866666
6869
Arne Halvorsrud9687466746456
8979
Geir Presteseter 9467
57845447571078
Kai Torkehagen93585766
645747878
Nils Sverre Engelien 9377666576676
6747
Magne Hasli 9267567665575
7677
Jørgen Sletten 915757665657
47867
Torstein Holien 91
646776554737879
Adrian Brennhagen9077
6788645445856
Milnor Engen 9047567755
75361058
Trond Buskum 9054567666565
7967
Ronny Smedshammer895556685
55457887
Finn Kristiansen 8946685546564
8769
Magne Glæserud 89674786654
645957
Unn Kristin Sæther 89665667546
537869
Adrian Lund896
55785594644867
Knut M Trygstad89
756665535548987
Rune Hansen88
847674564646786
Bjørn Nybakken 88
637576437457987
Per Johan Eng88564568455
548788
Per Olav Holthe8846476766464
6958
Espen Haugerud 8846557975
5536876
Stein Joar Olsen885
68687637536747
Rune Beritsveen 8755757656
5546678
Rune Morten Kristiansen874666766564
45877
Odd Løvlibråten 875
67685643657829
Alf Johnny Libakken 86
748776535436876
Rolf Helge Thorstad 86475756754
436698
Roger Ødegård855746764
65656666
Stig Hella 857656667445
54857
Svein Arild Rud 8546457656
4646778
Frode Nyland 8555486555553
7877
Hans Frode Liereng 85754765464
737857
Erling Undeli8358
8775455545555
Christian Falbach8357456644376278
9
Jan Arild Lyseng 825657775554
35846
Rune Søbye827454665655
46775
Kjetil Fosslien 82474666545
664865
Roar Nordby 8265467565
3335789
Erlend Hasle82556575676358
86
Svein Henning Byrøygard 8265566656625375
9
Bernhard Vigen8165665765445
6565
Ole Morten Aaslund8144476675
6656663
Thorgrim Sørum815646765654
64764
Ole Steffen Brennhagen 815855767
42526874
Per Olav Nyhus815747684553
45648
Einar Skøyenengen 8055475645554
6766
Roy Svenskerud8054577643354
3978
Bjørn Einar Andersen 80386355
463645868
Bjørn Arild Hansen 80534667445544698
Harald H Holthe 807
45775525524877
Kent Midteng 80665
7766

3371068
Magnar Madsen80665565355533698
May Britt Ranum Nilsen8058537743
4545866
Trygve Larsen 797
56574445545468
Knut Skogli7965668735
4434738
Kjell Erik Weseth785
46665565345756
Jan Limoseth7856465865354
6654
Terje Andreassen 78565766744623764
Morten Skogen773663784282
25678
Geir Nordheim7745
76766362359
8
Ida Holthe Sørlie 77452757545
528657
Anni Hansen 76454747444355587
Vetle Vangstuen767746684556
477

Per Jansen7557467544
2446557
Siv-Renate Brennhagen747
45567256345537
Asbjørn Kampelien 74574765755533462
Raymond Park Lyseng 734456755434
56636
Henning Stenvold726554546

6535756
Thor Stensrud7245
75535
7634765
Kai Henning Nyhus7146466544734345
6
Lasse Ekseth 7175675565153556

Terje Stensrud 714456464

83
6966
Lasse Hamar70
734664344433847
Bjørnulf Wæhler69754
454335537446
Kjell Sandbakken69533555267332
767
Brit Holthe684436546354
33846
Jan Stensland 67256452654731
665
Kåre Thomas Stensrud676366576
3
35674
Rune Viberg6745543543445247
8
Vetle Steinum Odberg 663
566656
4036646
Rune Haugerud65655

5645

36767
Ivar Magne Nydahl 62443356533
535
58
Tom Harald Fuglerud62

665637
5534534
Lars Arne Blilie60274636163341446
Rune Stenvold 5964555555

4
276
Per Olav Hasli 57763657357
44Marie Nordheim56
6
55523333276
6
Per Axel Pettersen 5634655
533333544
Kjell Magne Fuglerud533
345
45


25778
Tom Jansen5354546864

3

8

Sven Ahnstrøm5276
4683477

Svein Toten5055586745
5

Johannes Solberg49
5467456453
Vegard Hansen 4955367824
54
Ronny Ringvoll 485657

544453Atle Liom46
5444643

5146

Knut Robert Joten4655

6654
53

7

Magnar Tangen 46574566643


Bjørnar Lauvli 43466637443


Knut Bråten 4335667
3454

Kai Inge Moe 416666656
Arne Knudsen3955466742Finn Roger Myhre 386
668624Elisabeth Helt3765455633Leif Tore Linnerud376
4
6
45
5
7
Mary Elisabeth Gjefle 36634735233


Bjørg Jørgenstuen34364558
3Turid Kraby Simenstad347
56
754Lars Furuseth32
664556
Steinar Jørgenstuen 3155
646
5Einar Onshus306
55

34


25


Øystein Slåttsveen30735
4
65
Jan Roger Joten295343455
Nils Erik Slåttsveen29
53876

Ole Johan Ingvaldsen 2945
7
7
6Ronny Undseth29
366
545Kenneth Hauger Enger 285
5747

Trond Aass28754
66

Terje Lundsten274833
6
3Tore Ulvesveen27


64532
25
Geir Helli2636
656

Magnus Bekkelund 245
7
66

Geir Grønndalen234
5
653
Håkon Hovde23

4766

Arne Hovde2177

7


Dag Erland Fosnes18265
5


Roy Helli173446Stian Nysted Skjerpen176

6
5

Sven Kåre Haukedalen17665
André Norland-Flatebø 164

66


Kjell Åge Fremstad167
45Simen Kristoffersen 165
6
5


Ola Strandbakken1468

Tore Stenseth144
3

7

Magni Bekkelund 1243


5

Atle Simensen116


5


Anders Pettersen1037

Atle Brobakken85
3
Amund Stenvold77


Anders Kristoffersen77


Lars Gunnar Larsgaard734

Tor Magne Fosslien7
43
Øyvind Bjerke77


Christer T. Svingen6
6

Jarle Skjellerud66


Knut Skjølås66


Paal Scwensen6

6
Rolf Moen6
6

Tore Andre Pettersen 66


Trond Åge Viken66


Andreas Nilsen55


Espen Kværndal55


Fredrik Thoresen55


Gjermund Grøterud55


Halvor Haakenstad55


Kjell B Skjølås5

5
Lars Olsen55


Nathalie Strand5
5

Oddvar Holte55


Ole Kristian Andfossen5
5

Raymond Skjølås55


Ståle Lilleøren5


5Vegar Fuglerud55


Arne Olav Baksetersveen44


Aud Solfrid Larsen44


Else Marie Blilie44


Jonas Hauge44


Kjell Engeskog4
4

Knut Rasch44


Lage Ericsen4
4

Reidar Jørgensen44


Stig Ekseth44


Signe Løvstad33


Øyvind Korpberget33


Håkon Karlstad22


Lars Gøran Kletthagen22


Lukas Leandet Illøkken2


2
Thor Arnfinn Qvam2
2

Arjan Berisha11


Bjørn Kristian Dybdal11


Kommentarer til denne saken