I HA 28. februar skriver styremedlem i Ringsaker AUF, Inga Skåden, svært godt om den nasjonale lærerkrisen vi har i Norge og Innlandet i innlegget «Lærer, hvor er du? Vi trenger deg!»

Utdanningsforbundet Innlandet stiller seg helhjertet bak oppropet og konklusjonen hvor Skåden ber ungdom søke seg til læreryrket, og ber om at det er flere enn ungdomspartiene som tar de enorme utfordringene vi har på alvor.

En lærer er blant de viktigste personene i en elevs liv. Hver dag rammer den nasjonale lærermangelen tusenvis av barn og unge som ikke får den opplæringen de har krav på.

Inga Skåden forteller godt om hvilke utfordringer en elev har. Hver enkelt elev har behov for en lærer som både ser hva barn kan, ikke kan, hva de har behov for i skolehverdagen og hvordan de kan utvikle seg. En utdannet lærer gir elevene faglig, pedagogisk, didaktisk, relasjonell, endrings – og etisk kompetanse. Ved å tillate at ufaglært personell får ansvar for opplæringen, risikerer vi konsekvenser som for den enkelte elev kan bli store. Målet for alle barn i skolen er det samme; utdanning og jobb som kommer oss alle til gode. Om vi skal sikre landet vårt nok leger, sykepleiere, bussjåfører, butikkansatte, konduktører, snekkere, finansministere eller musikere i framtiden, trenger de at vi fyller skolen med kvalifisert personell som kan gi et kvalitativt og helhetlig tilbud.

Tall fra SSB har anslått at vi i 2040 vil ha et underskudd på 5 800 lærere, skriver Skåden. Det man da skal huske på er at vi allerede i dag har 16 400 årsverk i norsk skole hvor det er tilsatt personell uten godkjent lærerutdanning. I Innlandet er tallet i underkant av 1 000 årsverk, hvorav ca. 340 av dem finnes i videregående opplæring. Til sammen utfører disse menneskene ca. 500 000 undervisningsøkter årlig i Innlandet, uten å ha de rette kvalifikasjonene for det. Vi vet at søknadstallene til læreryrket synker, og vi vet at annenhver lærer i skolen enten har søkt seg bort fra eller vurdert søke seg bort fra yrket.

Utdanningsforbundet Innlandet takker Inga Skåden og Ringsaker AUF for at de viser at de tar dette på alvor. Det er likevel et alvorstegn at ikke flere tar til orde for å gjøre noe med den dramatiske samfunnsutviklingen vi ser. At ikke nasjonale og lokale politikere viser større ambisjoner for våre barn og elever enn at de tillater denne situasjonen er bortenfor vår forståelse.

Den 6. april arrangerer Utdanningsforbundet Innlandet politisk debatt på Lillehammer, der både stortings – og lokalpolitikere vil bli utfordret på akkurat de spørsmålene AUF tør løfte fram. Forhåpentligvis er det flere enn ungdomspolitikerne som er villige til å ta ansvar, og gi mer konkrete svar enn fagre ord og løfter på glanset papir.