Det er kommuner i Innlandet som ikke har et videregående opplæringstilbud i sin kommune. Innlandet fylkeskommune har vedtatt et nærskoleprinsipp hvor opptaksområdet til de forskjellige skolene avhenger av postnummer. For små kommuner med spredt befolkning og lite ungdomsmiljø, medfører det en svekkelse både for ungdomsmiljøet og deltakelse i videregående utdanning.

Søndre Land Venstre mener det er viktig at ungdom fra kommuner som ikke selv har et videregående opplæringstilbud, må få velge fritt hvilken skole de ønsker å søke seg til uavhengig av postnummer.

Tilbudet i den videregående skolen i Innlandet bør i størst mulig grad dekke utdanningsbehovet både for ungdommen og næringslivet i vårt fylke. Siden Innlandet fylket har vedtatt et nærskoleprinsipp, bør det være et mål for det nye fylket at de ulike regionene har et tilnærmet likt utdanningstilbud for å sikre et likeverdig opplæringstilbud til alle elevene i fylket.

Fra høsten 2021 ble det gjort en del endringer i tilbudene på mange skoler. Dette har medført at ingen videregående skoler i GLT-regionen tilbyr yrkesutdanning som leder til fagbrev i kontor og administrasjonsfag. Dette er en region med cirka 70.000 innbyggere og har tradisjonelt vært en region med høy andel lærlingeplasser inn kontorfaget. Søndre Land Venstre mener at dette er et tilbud som må være på plass i GLT-regionen.