Sau funnet skutt på Veståsen

En sau ble i slutten av beitesesongen funnet med et skudd gjennom skallen ved søndre del av Akksjøen i Nordre Land.