Satte sluttstrek for habilitetssak, men ikke uten merknader

– Habilitet blant politikere og ansatte i kommunen handler om omgivelsenes tillit til oss, sa Rune Selj (H) da kommunestyret i Søndre Land gjennomgikk revisjonsrapporten om habilitet for politikere som også er ansatte i kommunen.