På første side i OA kunne vi se at Høyre ved Erna satser på bedrifter og næringslivet. Hvilke politiske partier gjør ikke det? Men så er det minst en forskjell på dagens regjering og et eventuelt rød-grønt flertall. Den forskjellen er de ansatte. Her har åtte års historie vist oss hvem som er ivaretatt av den borgerlige regjering.

I boken Arven etter Erna, er et godt eksempel listet opp, nemlig pendlerens fradrag. I de åtte årene 2014-2021 er kuttene i statsbudsjettet svimlende 11.407 millioner kroner. Disse kuttene er gjort over flere år, med forskjellig innretning. Først kutt av fradraget, deretter sjonglerte man med kilometersats, så fradrag for overnatting og tilbake til fradraget igjen.

Det virker som det har vært en oppfatning at det er lønnsomt å være pendler, under Ernas regjering. Jeg har ikke hørt et ord om ulemper ved å pendle, og hvilken viktig del av arbeidslivet de som pendler er.

I tillegg har regjeringa ikke vært interessert i å justere på fradraget for fagorganiserte. Det er jo direkte for en stor del av de ansatte. Isteden har vi hørt mye om verdiskapning og positiv utvikling fra de borgerliges side. Men vi vet hvem som har tjent/fått skattefradrag, og det viser forskjellen.

Det stod en overskrift i en av finansavisene en av dagene: Der det satses på de ansatte, blomstrer bedriften. Bedre kan det neppe beskrives.

Stem derfor for at vi skal få en ny retning, arbeidsplasser og felles skapet settes først, av en Arbeiderpartileder rød-grønn regjering.