Dette er tittelen på Dagens kommentar av Kjell Wærner i lørdagens OA, ledsaget av et bilde av Nikolas futuristiske trailer. Det er veldig bra at det blir satt fokus på hydrogen som energibærer, da dette sannsynligvis vil bli en stor og viktig del av «energiløsningen» i det grønne skiftet.

Noen kommentarer til Wærners innlegg: Blått hydrogen med bruk av gass til produksjon av hydrogen, med fanging og lagring av CO2, vil fungere i en overgangsperiode mot dominans av grønt hydrogen. For Norge vil det kunne bidra til å forskyve petroleumsalderen og gi bedre tid til å flytte arbeidsplasser fra oljeindustrien over til grønne næringer. Det vil også bidra til å få fart på produksjon og utbygging av infrastruktur for hydrogensamfunnet – nasjonalt og internasjonalt.

Grønt hydrogen blir løsningen. Det er en helt forurensningsfri produksjon og utnyttelse av energi med nærmest ubegrenset bruksområde. Hydrogengassen produseres ved elektrolyse, og til det kreves energi – noe Norge har stor tilgang til gjennom vann- og vindkraft. I tillegg er et norsk selskap, NEL, verdensledende når det gjelder denne teknologien, og de har også kommet lengst i oppbygging av fasiliteter for storskalaproduksjon av hydrogen.

Litt synd da at norske myndigheter så langt har fokusert nesten utelukkende på blått hydrogen og fortsatt fokus på petroleumsindustrien, når et nytt norsk industrieventyr er under utvikling rett foran nesen på norske politikere.

EU har skjønt dette og sier klart at det er grønt hydrogen som blir løsningen, og CEO i NEL er sannsynligvis inne i ekspertgruppen i EU som skal legge føringene fram mot målet som Wærner beskriver: Om 30 år skal 24 prosent av verdens energibehovdekkes av hydrogen.

Tilbake til Nikola: NEL ser ut til å bli eneleverandør til Nikolas enorme utbygging av hydrogendrevne kjøretøy, produksjons- og fyllestasjoner for hydrogen i USA, og de har også skaffet seg store kontrakter i Sør-Korea, Tyskland, Frankrike.

Som en kuriositet: For noen måneder siden sto det å lese i OA at Snertingdal Bilruter hadde bestilt buss eller trailer fra Nikola. Veldig spennende, forutseende og innovativt!