«Sareptas krukke»

Av
DEL

MeningerKlimakur 2030 har som forutsetning at fornybar elektrisk strøm er en Sareptas krukke det kan øses ubegrenset av, ifølge innlegg fra kjemiingeniør Per Svardal, datert 19. mars. Uttrykket «Sareptas krukke» kan brukes om vann-, sol- og vindkraft; men det må produseres veldig mye slik kraft, for at det uttrykket skal passe: Da må nok diverse verneplaner for vassdrag skrotes, og Gjende og «alle» andre fjellsjøer må da reguleres mange meter!

Undertegnede mener – som Svardal – at den klimapolitikken FNs klimapanel anbefaler er virkelighetsfjern utopi: Det er rimelig å regne med at CO₂-innholdet i atmosfæren vil øke til 450 p.p.m. innen år 2040, og til 500 p.p.m. innen år 2070! «Global oppvarming» blir neppe det største problemet; for det er uttørking, der også det naturlige klimaet var relativt tørt, som ligger an til å bli det! Også skadeflommer kan bli et noe større problem enn hittil.

Klimakur 2030 er avsporing, fra det Norge gjør og kan gjøre for klimaet: Vårt desidert største klimabidrag er vår store eksport av naturgass, som har erstattet temmelig mye kull i andre land ved Nordsjøen. Med kraftkablene til/fra Danmark og Nederland bidrar vi også til omlegging til vindkraft; fra kullkraft i Danmark og fra gasskraft i Nederland. Med mye større import av vindkraft og eksport av vannkraft i de grove kablene som nå legges til Tyskland og til England, vil «vi» dra i gang omlegging fra kullkraft og gasskraft til vindkraft også i de landene!

Friggfeltet langt ute i Nordsjøen er nå tømt for utvinnbar gass. At også andre gassfelt vil tømmes etter hvert, er viktig årsak til at britene nå satser på vindkraft både «on shore» og «off shore», så de etter hvert får behov for flere kabelforbindelser til og utveksling av mer kraft med Vestlandet. Med utfasing av kjernekraft har Tyskland fortsatt mye kullkraft, og vil vel trenge mye naturgass i flere kommende tiår, for å kunne fase ut også kullkraften.

Naturgass kan komme til Tyskland i grove rørledninger fra både den russiske og den norske delen av Barentshavet. Byggingen av LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest var vel en feilinvestering: Dels fordi slik håndtering av naturgass er relativt energikrevende; men mest fordi dette anlegget monner lite i forhold til gassbehovet i Tyskland. Kan dette anlegget «suppleres» med mye større investering i grov gassrørledning, inn gjennom Lyngenfjorden, opp gjennom Skibotndalen, langs grensen mellom Finland og Sverige, og i Østersjøen videre til Tyskland?

Klimakur 2030 er liten del av mye større avsporing: Opphopingen av klimagassen CO₂ i atmosfæren er stor global utfordring, som ikke takles bra med nasjonale utslippskvoter og kvotehandel: Det viktigste av alle klimatiltak er å unngå at det bygges nye kraftverk med kullfyring i nye industriland som India! Det nest viktigste klimatiltaket er å skrote kullkraftverk så snart det blir mulig, både i gamle industriland som USA og Tyskland, og i Kina. Norge har ikke kullkraftverk som kan skrotes; men «vi» har mye kapital, som kan investeres i nye kraftverk uten CO₂-utslipp, for eksempel i India og i Nepal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags