Gå til sidens hovedinnhold

Sant eller usant om sykehus?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget har diskutert sykehusstruktur igjen etter ønske fra fylkesordfører. Det har utviklet seg en viss tvil om gamle vedtak står seg og selv om tinget i hovedsak gjentok gamle vedtak om Mjøssykehus, så holder det hele på å smuldre opp. For det er vanskelig å forstå det annerledes når flere partier fremmet mot-forslag og styreleder Gjedrem i Helse Sør-Øst kom for å helle olje på bekymret vann. Blir det Mjøssykehus? Jada, svarte han. Får vi pengene våre som står på konsernkonto? Jada, svarte han. Men det er ganske tvilsomt.

Vi blir lurt. Over mange år er det avsatt penger fra driftsbudsjettet til Sykehuset Innlandet til hovedsykehus. Disse pengene står på en såkalt konsernkonto. De er lovet brukt i Innlandet. Men når? Og hvorfor har HSØ et slikt system med konsernkonto? Ingen andre regionhelseforetak har det. Hvorfor står ikke pengene på en konto som bare Sykehuset Innlandet styrer? Fordi HSØ har store kostnader på andre sykehusprosjekt som kan trenge pengene som står på konsernkonto. Det er hele ideen med en slik konto. Vi trenger imidlertid pengene selv til opprusting av eksisterende sykehus. Vi vet ikke når de blir tilbakeført. Så vi blir lurt. Sant eller usant?

Gjøviks akuttsykehus er i fare. Ei arbeidsgruppe ledet av ordfører har fått fram en veldig god rapport om hvorfor Gjøvik fortsatt bør være et akuttsykehus. God bygningsmasse, stort opptaksområde, stråleenhet med mer. Men det er ikke alltid nok med gode argumenter. Avgjørelsene tas ofte av helt andre grunner. Vi har nylig fått avdekket hvordan sykehuset på Lillehammer oppbemanner grenaktiviteter helt utenom alle økonomiske planer. Hvorfor gjør de det? Troen på at nettopp Lillehammer skal drives videre som et akuttsykehus er sterk blant annet fordi både Høyre- og AP-politikere tidligere har gått for en deal der Gjøvik skal bli elektivt sykehus og Lillehammer fortsette som akuttsykehus. Ryktene vil ha det til at folk i HSØ også kan tenke seg det slik. Så Gjøvik akuttsykehus er i fare. Sant eller usant?

Ansatte og befolkning har ingenting vi skal ha sagt om sykehusdrift og struktur. Kravene fra HSØ om å få driften i balanse er vanskelig å følge opp uten kutt og innskrenkninger. Kuttene møter motstand, men den avvises. Noe så enkelt som å imøtekomme lokalbefolkningens og ansattes ønske om å ha sommeråpen fødeavdeling på Gjøvik, blir effektivt manipulert vekk. 2 meningsmålinger med et års mellomrom har vist at det er flertall i befolkningen mot etablering av et hovedsykehus. Den politiske eliten og helsebyråkratene bryr seg ikke. Sant eller usant?

Et viktig premiss for etablering av et hovedsykehus er nullet ut av HSØ. Det ble nemlig i sin tid stilt som et viktig mål at pasientlekkasjen til andre regionsykehus som Haukeland, St. Olav og Rikshospitalet måtte reduseres. SI burde selv bygge opp mer ekspertise og behandle mer kompliserte sykdomstilfeller. HSØ bruker ikke begrepet pasientlekkasje, men egenbehandling. Den er på 85 prosent. Det er høyt, av de beste i landet, det står seg. Konsekvensene av dette har vi egentlig ikke sett ennå. Det kan bety at hovedsykehuset reduseres enda mer enn siste overslag. Det kan sågar bety at det nye sykehuset kan bli et erstatningssykehus for Hamar. Sant eller usant?

Sykehus (helseforetak) drives som et aksjeselskap som skal gå med overskudd. Inntektene er en miks mellom rammefinansiering og poengberegning av sykdom. Store skader i forbindelse med en trafikkulykke er mye verd, en ukomplisert fødsel er lite verdt. Disse DRG-poengene er uverdige fordi det gjør pasientene til en inntektskilde, en vare i produksjon. Det er avslørt juksing med DRG-poeng. Covid19-pandemien har vist hvor feil dette finansieringssystemet er. Pasienter har uteblitt, ansatte satt i karantene. Mars, april og mai har dermed gitt store underskudd i SI. Er egentlig SI teknisk konkurs på lik linje med andre bedrifter som har gått på en koronasmell? Man slår selvfølgelig ikke et sykehus konkurs. Ordren er derfor gitt på å komme i balanse. Inn igjen med pasienter, øk produksjonen, ned med antall ansatte. Noe som selvsagt ikke går. Så hele modellen undergraver en fornuftig sykehusdrift. Sant eller usant?

Det finnes kun en fornuftig løsning for Sykehuset Innlandet. Vi må bygge på de sykehusene vi har. De midlene vi har spart opp må brukes til opprustning av bygg og innkjøp av utstyr til alle sykehusene. DRG-poengene må bort og erstattes av 100 prosent rammefinansiering. Dette gir ro blant de ansatte, trygghet for befolkningen og er økonomisk bærekraftig. Sant eller usant?

Kommentarer til denne saken