Horisontsjefen Stein Giæver blir ringt opp av journalist Sæmund Moshagen. Der blir han konfrontert med at FrP-politiker og formannskapsmedlem Tor Gaute Lien i Østre Toten kommune er forbannet og provosert av Horisonts omtale i media av en rapport der selskapet blir kritisert av Innlandet Revisjon. Som en blodhund krever han nå Giævers avgang. Begeret er fullt, sier han.

Det jeg observerer, er en brutal menneskejakt som er i ferd med å ødelegge en mann og hans karriere.

Jeg er oppriktig bekymret. Ikke bare for Stein Giæver, men for en hel gjeng dyktige og faglig sterke medarbeidere. Orker de å stå i det mer? Det er slik at medarbeidere gråter på jobb i Horisont om dagen. Jeg har fått nok.

Uværet Giæver og hans medarbeidere har måttet stå i over lengre tid, er ingen forunt. Det er ikke slik at selskapets ansatte aldri gjør feil, men styret og eiere har ikke stått opp for sitt eget selskap når de burde ha gjort det. Det har også vært eksempler på at styret ikke har tillatt administrasjonen å ivareta selskapets omdømme.

Tor Gaute Lien er altså provosert over at Giæver tar lett på kritikken. Sannheten er imidlertid at Giæver og administrasjonen umiddelbart tok til seg konklusjonene i revisjonsrapporten, og mente at både presse og berørte ville lese konklusjonene i rapporten slik som selskapet leste dem. Altså som kritikk.

Administrasjonen utarbeidet derfor rett før påske et høringssvar til den foreløpige rapporten samt en pressemelding med følgende ingress:

«Horisont får kritikk i en rapport som er gjennomført av Innlandet Revisjon på oppdrag av kontrollutvalget i Østre Toten kommune.»

Merk dere altså at det var et poeng for administrasjonen i Horisont å ikke bagatellisere rapportens konklusjoner.

Administrasjonen fikk pressemeldingen i retur fra styret med beskjed om å endre innholdet til en mer positiv vinkling. Styret mente at en pressemelding burde «ha som formål å etterlate et positivt inntrykk om den skal offentliggjøres».

Saken endte i at styret instruerte administrasjonen til å sende ut en pressemelding til OA med følgende overskrift og ingress:

«Horisont får blandet tilbakemelding i revisjonsrapport. Administrasjonen mener at selskapet i det alt vesentlige oppfyller forventningene på de områdene som kontrollutvalget i Østre Toten ønsket å få undersøkt.»

Det var imot mitt og resten av administrasjonens råd. Etter å ha jobbet med mediehåndtering i 25 år, der jeg har sendt ut mange hundre pressemeldinger, visste jeg at det ikke var slik saken ville bli oppfattet i redaksjonen og omgivelsene.

Det stemte. Toten i Dag/OA hadde følgende overskrift i saken som fulgte: «Horisont får kritikk i rapport».

I tillegg siterte avisene Giæver på at «selskapet i det alt vesentlige oppfyller forventningene på de områdene som kontrollutvalget i Østre Toten ønsket å få undersøkt» i saken.

Og det er nettopp dette budskapet som fikk det til å renne over for Tor Gaute Lien. Problemet er som sagt at dette ikke var administrasjonens budskap, men styrets.

Eksemplet over er bare et av flere eksempler på at styret har fratatt ledelsen i Horisont handlefrihet og blandet seg opp i administrative avgjørelser. På bekostning av selskapets omdømme.

Det kan legges til at dersom redaksjonene og Frp-politiker Tor Gaute Lien hadde tatt seg bryet med å lese skikkelig selskapets høringssvar som var vedlagt pressemeldingen og revisjonsrapporten, hadde de nok fått med seg at selskapet tar rapporten på høyeste alvor.

Forstår styret konsekvensene av sine handlinger (og ikke-handlinger), og er de beredt til å stå opp for selskapets ansatte og ledelse nå?

Horisont og Stein Giæver ble beskyldt for sosial dumping i slutten av 2020. Selskapets ledelse fikk munnkurv og ble nektet å forsvare seg. Selskapet ledelse dokumenterte gjennom en omfattende sjusiders rapport til styret og representantskapet at det ikke hadde foregått sosial dumping i Horisont. Det kunne selskapets styre og eiere fortalt folk allerede da. Men det gjorde de aldri.

Tor Gaute Lien viser også til saken om sosial dumping fra 2020. Hvordan det kan ha seg at Tor Gaute Lien, som sentral politiker i Østre Toten, ikke har blitt informert om rapporten fra selskapets ledelse?

Hadde Stein Giæver vært en drittsekk, dårlig person og leder, gjort en dårlig jobb og oppført seg mindre bra mot ansatte, hadde jeg ikke løftet en finger for å ta ham i forsvar. Sannheten er en helt annen.

For min del var det lett å skrive dette innlegget, men ingen enkel avgjørelse personlig å få det publisert. Det er heller ingen i Horisont som kjenner til det før de leser det i OA. Selvsagt heller ikke Stein Giæver. Dette er mitt innlegg om en sak jeg oppfatter som svært utfordrende for de ansatte i Horisont. Jeg vet at det er en reel fare for kompetanseflukt fra selskapet. Jeg bestemte meg etter nøye vurdering om å si ifra, og har ingenting personlig verken å tjene eller tape på det. Men det fører med seg en moralsk plikt å kjenne til grov urettferdighet.

OA har vært i kontakt med styreleder Torunn Aass Taraldrud i Horisont. Hun opplyser at styret ikke ønsker å kommentere interne anliggender.

(Tom Erik Holmlund sa opp stillingen sin i Horisont Miljøpark IKS i april. Red. anm.)