Sand Bakke ønsker fritak fra eiendomsskatt for Svennes gård på Biri

Birger og Birgitte Sand Bakke har søkt Gjøvik kommune om å få slippe eiendomsskatt på det de mener er historisk verdifulle bygninger på Svennes gård på Biri.