Gjøvikpolitikeren har lang fartstid fra teateret og dro en sammenlikning fra den verdenen fra talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag.

– Dette likner mer og mer på et revynummer, sa hun om sykehussaken.

Hun sier at den siste utsettelsen kan bli spikeren i kista for hele prosjektet.

– Proppen sitter ikke her i salen, men hos våre kolleger i regjeringen fra Senterpartiet sa hun til sine partifeller.

Hun viste til at alle faglig spørsmål er besvart og det på et detaljnivå som en knapt har sett tidligere. Hun viste til at politikeren i Gjøvik hele tiden har støtte opp om et nytt Mjøssykehus, til tross for at det betyr at Gjøvik kan miste sitt sykehus.

– Vi er den eneste kommunen i Innlandet som har gjort dette, og som samtidig har lagt vårt eget sykehus i potten, sa hun.

Hun mener en ny utsettelse går på troverdigheten løs og understreket alvoret i saken fra talerstolen.

– Det dreier seg om det faktiske helsetilbudet til alle folka i Innlandet, sa hun.

Marianne Steinsrud er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Gjøvik til høsten.

– Alt er utredet

Som første ordinære taler etter at statsminister og partileder Jonas Gahr Støre hadde åpnet Arbeiderpartiets landsmøte torsdag ettermiddag, og AUFs leder tradisjonen tro hadde fulgt opp, kom det krystallklare toner fra Innlandet på podiet. Mannen som kan bli ny fylkesordfører, Thomas Breen, ba om en avgjørelse om Mjøssykehuset.

– I Innlandet er det nå én sak som trumfer alle andre saker når det kommer til trygghet: Sykehus, sa Breen da han gikk på talerstolen, før han fortsatte om en diskusjon som er 30 år gammel:

– Vi har utredet alt som er mulig å utrede. Nå har vi utredet i så mange runder, gjennom så mange år, at folk har mistet trua på politikk og at vedtak betyr noe. Vi kan ikke ha det slik som denne runddansen har vært. Vi ønsker ikke at folk skal spørre seg hva Arbeiderpartiet gjør når de endelig ser lyset i tunnelen? Og svare at de utreder lengre tunnel. Ta det ansvaret dere har fått, på vegne av pasienter i Innlandet, sa Breen.

Tilbud til 550.000

Foran partifeller fra hele landet, presenterte Breen det store omfanget av pasienter som befinner seg i fylket vårt. Hvis man legger Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Agder og Rogaland sammen, får man arealet av Innlandet.

– I Innlandet har vi et helseforetak som skal gi pasienttilbud til nær 400.000 fastboende. I perioder av året, på grunn av fritidsbeboere, må akuttjenestene være tilbud for 150.000 til, sa Breen.

Fylkesordførerkandidaten minnet sine partifeller på at man i fylket allerede i 1999 gjorde et felles vedtak om samling av sykehusfunksjoner.

Talen til Breen på landsmøtet fikk en god dose applaus fra salen.

Støre på banen

Ap-leder Støre var tidligere i uka, da han reiste Innlandet rundt på 1. mai, på banen om sykehuset.

Støre sa i 1. mai-talene at han og Arbeiderpartiet fortsatt var positiv til Mjøssykehuset, og at saken nå ble behandlet på høyt nivå i regjeringen. Han signaliserte en snarlig avklaring.

– Det er ikke noe som har endret mitt syn på at det er rett å samle spesialistjenestene på et større, moderne sykehus, sa Støre til OA.

Ifølge OAs kilder hadde Støre avklart med Vedum hva han kom til å si. Vedum kommenterte dette kort tid etterpå.

– Nå er saken kommet til behandling i regjering, og vi kommer til å behandle den grundig og ordentlig. Vi kommer til å finne en god løsning, skrev Vedum til OA i en e-post via sin kommunikasjonsrådgiver tirsdag.