I OA forrige onsdag kunne vi lese saken fra Intek som ikke fant noen å ansette. I saken kunne vi lese om den store kompetansemangelen vi har i regionen og fylket vårt. Dette skjer samtidig som det stadig skapes nye arbeidsplasser og arbeidsledigheten er lavere enn på lenge.

NITO mener det må på plass et ordentlig kompetanseløft og flere studieplasser for å sikre at kompetansekrisen ikke blir vedvarende.

Norge står i en rivende teknologisk utvikling som vil forandre samfunnet vårt. To av tre bedrifter sier de vil behøve flere teknologer og ingeniører i årene fremover. Derfor må vi også satse mer på flere studieplasser for teknologer og ingeniører og sørge for at vi fortsatt utdanner ingeniører og teknologer i verdensklasse. Det vil være den eneste måten vi kan møte de stadig økende kravene til grønn utvikling og bærekraft.

Samtidig skal alle som er i jobb få muligheten til kompetanseheving. Når arbeidslivets krav stadig endres er det viktig at de som har behov for å justere sin kompetanse for å tilpasse seg arbeidslivets behov, får det. Etter- og videreutdanningsløpene må forbedres og sikres nok penger slik at de som ønsker å gjennomføre får muligheten til det.

Kompetansekrisen i norsk arbeidsliv løses ikke av seg selv. Nå må vi sørge for at Norge er best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer. NITO med sine 97.000 medlemmer skal være med å bidra til dette, men det må gjøre sammen med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og myndigheter.

Sammen kan vi løse kompetansekrisen, men det haster. Gode kompetansegivende etter- og videreutdanningsløp må på plass nå.