Sammen er vi sterke, er budskapet til Agnete, pensjonert sykepleier på 96 år. I løpet av to korte timer i fjor høst delte hun med meg en vital historie om sin yrkeskarriere. Hennes historie er kampen for rettigheter og annerkjennelse av kvinnedominerte yrker. Historien er også fortellingen om oppbyggingen av den norske velferdsstaten. Agnete har i kraft av sin rolle som sykepleier bidratt til utformingen til dagenes helsetjenester. Agnete er fortsatt medlem av Norsk sykepleierforbund av denne enkle grunn; sammen er vi sterkere.

1. mai er den internasjonale arbeiderbevegelsen kamp- og solidaritets dag. Det er en dag med en blodig historie for rettighetene i arbeidslivet som mange av oss tar for gitt.

Norsk sykepleierforbund er historien om kampen for rettigheter til sykepleiere i arbeidslivet. Rettigheter som sikrer oss avtalerett til arbeidstid.

Det er fortsatt viktige kamper som må kjempes for. Likelønn mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker. Yrkesskaderettigheter som også er tilpasset kvinnedominerte yrker og ikke kun mannsdominerte industriyrker.

Norsk sykepleierforbund har i 111 år systematisk jobbet både med kvaliteten i sykepleierutdanningen og sykepleierens sentrale rolle og bidrag i den nødvendige utviklingen av helse og omsorgstjenestene.

Vi har stått sammen i felleskapet med en tydelig, modig og stolt stemme for å skape gode helsetjenester. Det er en grunnleggende verdi for oss sykepleiere, å ha rollen i å skape likeverdige, forsvarlige og gode helsetjenester, også i fremtiden.

1. mai er arbeidstakerbevegelsens kamp- og solidaritetsdag. Vi skal alltid ha med oss historien til sykepleierne som har gått foran oss. Vi skal fortsette kampen for gode rettigheter i arbeidsliv Felleskapet gir oss styrke, sammen er vi sterkere.