Sammar'n på Eina: En tid­li­ge­re fi­nans­mi­nis­ter og en Vazelina-le­gen­de skal få deg til å le

Sig­bjørn Johnsen og Vig­go Sandvik er ak­ter­ut­seilt på Eina sta­sjon 31. juli. Duo­en åp­ner «Sammar'n på Eina» med som­mer­show. Mer moro følger, blant annet en ordfører som forsanger for allsangen.