Samler underskrifter for å avlyse eksamen – ministeren sier nei

Elevorganisasjonen jobber landsdekkende for å avlyse eksamen til våren. Det gjelder også Innlandet.