Samler tre botilbud innen psykisk helse og rus

Behovene er økende innen psykisk helse- og rustjenesten i Østre Toten. Nå har kommunestyret vedtatt å samlokalisere botilbudene til Nerbo på Lena.