Pasienter som får en kreftform med lav overlevelse, håper bare på én ting: Beskjed om at de får leve videre.

I Innlandet var det 30 personer som fikk spiserørskreft i 2018, en kreftform som kun 19 prosent overlever i et fem-årsperspektiv. En av dem var 39 år gamle Lars Jostein fra Lillehammer. Han har alltid levd et sunt og aktivt liv, og uten særlig merkbare symptomer i forkant ble kreften oppdaget august 2018. Dommen var dyster og sykdommen anses som uhelbredelig med spredning. Etter ulike behandlingsforsøk som dessverre ikke virket godt, får han nå en kombinasjonsbehandling som ser ut til å ha en viss effekt. Han skal fortsette å gå på denne behandlingen utover vinteren. Planen er å behandle kroppen pent inntil noe som kan ha virkning blir tilgjengelig. Hans mål er urokkelig: Å leve med kreften som en kronisk sykdom, men ikke dø av den. Drømmen er å bli helt frisk og han lever i håpet om at det en dag skal komme en behandling som kan hjelpe han.

Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. I dag overlever nærmere 75 prosent av nordmenn sin kreftsykdom, men bak statistikken er det store forskjeller. Spiserørskreft er en av flere kreftformer som få personer overlever. Glioblastom (en form for hjernekreft) og bukspyttkjertelkreft er andre eksempler. Under fem prosent overlever glioblastom, og rundt ti prosent overlever bukspyttkjertelkreft. Mange av disse pasientene opplever derfor å få en nådeløs beskjed: Det er lite vi kan gjøre for deg. Du vil få god, lindrende behandling.

Årsaken til den høye dødeligheten er kompleks. Ofte er det vanskelig å oppdage kreftformene fordi de har diffuse symptomer, og ikke kan kjennes som en kul. Når sykdommen oppdages har den ofte rukket å spre seg til vitale organer. Noen av kreftformene er også vanskelig å behandle. Det er behov for mer kunnskap slik at vi kan snu de dystre prognosene og redde flere liv. Derfor skal pengene vi samler inn under vår årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft øremerkes kreftformer med lav overlevelse. Pengene skal gå til livsviktig forskning og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Vi i Kreftforeningen har som mål å samle inn 45 millioner kroner under årets aksjon. Det er grunn til å tro at et felles krafttak vil bidra til bedre fremtidsutsikter for de som får en kreftform som i dag har dystre prognoser. Derfor håper vi du vil ta godt imot
bøssebærerne våre, støtte de som står på butikk eller samler inn penger på andre måter i Innlandet fremover. De mange hundre frivillige i Innlandet mobiliserer ikke bare for de vi har mistet, men for oss alle. Slik at Lars Jostein og flere med han skal få oppleve den aller beste følelsen i livet: Å få beskjed om at du får leve videre.