Insektene er i fritt fall

Foto:

Av

Nå må vi våkne å ta problemet på alvor før det er for sent.

DEL

InnsendtNå må vi våkne å ta problemet på alvor før det er for sent. Hageselskapet Gjøvik inviterer til åpent møte på Frivilligsentrale, Gjøvik - torsdag 21.mars – kl. 18.00.

Foredragsholder er Ranjeni Sivasubramaniam fra Norsk entomologisk forening. Ranjeni Sivasubramaniam vil fortelle om pollinerende innsekter i hagen og hva vi kan gjøre for å hjelpe insektene til å overleve.

Sivasubramaniam kommer fra Norsk entomologisk forening, hun er utdannet entomolog og jobber som avdelingsingeniør ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Norsk entomologisk forening (NEF) ble stiftet i 1904. Foreningens formål er å fremme interessen for og studiet av entomologien (læren om insekter) i Norge og å knytte kontakt mellom de interesserte.

Hageselskapet ønsker å bidra til økt kunnskap om innsektene og deres funksjoner i naturen. Klarer vi ikke å stoppe insektdøden blir det alvorlig for alt liv på jorden.

I de siste åra har det begynt å komme urovekkende rapporter om akkurat insektene. Forskere ser en klar tendens i at det blir færre insekter, færre arter og færre individer innen hver art.

Insekter utgjør omtrent to tredjedeler av alt liv på jorda, basert på antall. De står bak pollinering av planter, berikelse av jordsmonnet og er en viktig matkilde for dyr som står høyere opp på matkjeden.

Forskerne bak en fersk rapport tegner ikke noe hyggelig bilde av hva som vil skje dersom insektene dør ut.

«Konsekvensene dette vil få for planetens økosystemer er katastrofale, for å si det mildt», heter det blant annet i rapporten.

Professor Anne Sverdrup-Thygeson, som blant annet har skrevet boka «Insektenes planet - om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten», mener menneskeheten har tatt insektenes gratistjenester for gitt i lang tid.

Gjennom intensiv arealbruk, sprøytemidler, flytting av arter og klimaendringer risikerer vi nå å endre forholdene så mye og så raskt at selv om naturen er tilpasningsdyktig, vil insektene slite med å levere som før.

Det vil ramme oss mennesker, sier Sverdrup-Thygeson, som er professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet. Vi kan alle gjøre noe for å hjelpe insektene til å overleve.

Møtet i hageselskapet er åpent for alle.

Følg vår Facebook-side her.

Artikkeltags