Etter vellykket russerevy, med stort overskudd, ville Dokkarussen gi sitt overskudd til lokale, frivillige organisasjoner. Valget falt på Redd Barna Gjøvik, Opplandshjelpen i Nordre Land, Frivilligsentraleni Nordre Land og Farida-saken. Damene på Dokka har gjort en prisverdig, humanitær innsats for å hjelpe Farida i mange år, så de fortjener stor takk!

Vi i Redd Barna Gjøvik er veldig takknemlige for støtten, og vil at de blir brukt til barn i lavinntekstfamilier, slik at noen flere barn får mulighet til å delta i aktiviteter de ønsker seg.

Stor takk til Dokkarussen 2023.