For at samfunnet skal fungere best mulig så trenger vi en universalnøkkel. Den låser opp for samarbeid. Uten samarbeid fungerer ikke samfunnet. Det har jeg erfart mange ganger.

Elsa Vollsæter, pensjonist, Gjøvik