Samboere kan tape 6.000 i skatteoppgjøret

Fjernet: Et ektepar kan tape penger på at skatteklasse 2 er fjernet og enslige forsørgere kan tape 6.000 kroner årlig dersom de får seg samboer.

Fjernet: Et ektepar kan tape penger på at skatteklasse 2 er fjernet og enslige forsørgere kan tape 6.000 kroner årlig dersom de får seg samboer.

Av

Skatteklasse 2 er fjernet fra og med skatteåret 2018. Det kan bety tapte penger.

DEL

De som taper på at skatteklasse 2 er ektefeller der den ene av dem tjener ingenting eller svært lite. Dette kan for eksempel gjelde for et ektepar der den ene er student, eller er hjemmeværende, skriver Nettavisen.

Til og med 2017 var det tre skatteklasser, klasse 0, klasse 1 og klasse 2. Fra skatteåret 2018 har altså skatteklasse falt 2 bort. Også dødsbo får fastsatt en skatteklasse (klasse 0) for det året dødsfall finner sted.

Bare personer i klasse 1 og klasse 2 har rett til personfradrag. Personlige skattytere som ikke har rett til personfradrag, for eksempel personer bosatt i utlandet, og dødsbo som lignes for senere år enn dødsåret, skattefastsettes i klasse 0.

Dette er tapet

Årsaken til at det var lønnsomt å bli satt i skatteklasse to var at du fikk et større personfradrag. Dette er et bunnfradrag i skattesystemet som ikke vises i skattemeldingen. Personfradraget var i 2017 på 53.150 kroner, i klasse 2 på 78.300 kroner. Siden skatteklasse 2 er falt bort betyr det at personfradraget blir på maksimalt 54.750 kroner i 2018.

I 2017 var verdien av å bli plassert i skatteklasse 2 i forhold til skatteklasse 1 på 6.036 kroner (personfradrag på 78.300 kroner i stedet for 53.150 kroner). Dette er tapet for dem som ikke lenger får skatteklasse 2.

Gjelder også enslige

Aleneforsørgere fikk tidligere en skattefordel ved at de ble skattet i skatteklasse 2. Fra og med inntektsåret 2013 fikk enslige forsørgere – som oppfyller vilkårene – i stedet et nytt særfradrag.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven paragraf 9, og skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Beløpet er fastsatt til 4.317 kroner (51.804 per år) per påbegynte måned i 2018 og 2019.

Særfradraget gis kun i de månedene du har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget skulle kompensere helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, vil dermed komme uendret ut. Personer som tidligere ble lignet i klasse 2, men som ikke får det nye særfradraget, vil få en skatteøkning. Dette gjelder i første omgang tidligere enslige forsørgere som har fått samboer på varig basis.


Artikkeltags