Tema er «Salmer i sorg» og det er et utvalg nye og gamle salmer knyttet til Allehelgensdag som står på programmet. Diakoner, prester og organist fra flere av menighetene i Gjøvik er med, og kvelden avsluttes med servering i kirkestua.