Organist Paul Wilmot og sanger Marit Tøndel Bodsberg Weyde leder allsang og programmet flettes sammen av prestene Jacken Nyhus og Jens Dale. Det blir møte med kjente og ukjente salmer under tema: Salmer for skaperverket.