Dagens posisjon i Østre Toten (SP, Høyre, Venstre og FrP) sender i onsdagens kommunestyre klare og tydelige signaler om retningen kommunen skal ta de neste årene. I dette leserbrevet tar vi opp samfunnsutvikling spesielt.

En gruppe næringsaktører har tatt opp problemer de opplever med plan og bygg i kommunen. Vi ser at mange av disse utfordringene har utgangspunkt i rammene politikerne la i 2019. Disse rammene var noe av det første vi tok tak i når vi overtok styringen i oktober 2019. Vi ønsker å styrke plan og bygg, og det er utlyst ny stilling som arealplanlegger som kan bli med det faglige dyktige teamet som allerede er i kommunen.

Kommuneplanen ble vedtatt i juni 2019 med et splittet kommunestyre og knapt flertall. Planen endret fokuset mot enklere saksbehandling, og i våre øyne førte den kommunen bort fra innbyggerfokuset.

Vi skal ha kommuneplanen opp til revidering igjen, og sender bestilling på at vi vil ha den ferdig behandlet innen 2021. Denne skal basere seg på endringene vi har foreslått i Lena-planen, hvor vi har fått inn over 40 endringer – og flere kan det faktisk bli etter møte med næringslivet.

Vi vil også at det settes av ressurser for å forbedre JA-kommunen, og da særskilt kommunikasjon og samhandling med innbyggerne. Vi vil søke Innovasjon Norge om Regionale omstillingsmidler.

Veglys, utslipp av skadelige stoffer i Mjøsa, gjenbruksstasjon, elbillader, integreringsråd, barnehageopptak, gebyrer, eiendomsskatt, SFO, Nordlia, forebygge ensomhet, mobbeombud og frivillighetsarbeid er andre områder vi sender signaler om. Det kan være verdt å få med seg kommunestyremøtet onsdag 16. september.