Nok en gang har det vært et sammenstøt mellom tog og kjøretøy på Raufoss. Det er ikke noe nytt i Vestre Toten, som har flere kryssinger for kjøretøy og gående.

Trafikken på Gjøvikbanen vil i årene som kommer få økt aktivitet med timesavganger og muligens godsterminal på Bruflat, noe som er bra. Men risikoen for flere alvorlige ulykker øker.

I 2019 foreslo Vestre Toten FrP å legge jernbanen under Raufoss for å fjerne denne risikoen, og vi ville få muligheter til å utnytte sentrum mye bedre. Vi kommer nå til å jobbe videre med å få denne løsningen inn i nasjonal transportplan så raskt som mulig.