Stig Enevoldsen spør i et innlegg om hvor reelle mine tanker om sykehus er.

Først må jeg oppklare en tydelig misforståelse hos Enevoldsen. Null-pluss innebærer ikke et hovedsykehus i Hamar, men et nytt Hamar sykehus, de øvrige sykehusene opprettholdes, og hovedsykehus i Moelv skrotes.

Så litt om retningslinjer. Ja, et hovedsykehus i Moelv er brudd på to nasjonale retningslinjer. Den ene er «Retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging». Og den andre er «Retningslinje for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon».

Koronaen har dog lært oss forskjellen på ei retningslinje og en lov/forskrift. Det anses ikke som ulovlig og bryte en retningslinje, og man blir ikke straffet for det.

Derfor er det nok dessverre slik at byråkrater og politikere bruker retningslinjene når det passer å bruke dem. Når det ikke passer å bruke dem, legges de i en skuff.

Et godt eksempel er jernbanen gjennom Hamar. Her brukte BaneNOR, Statsforvalteren, og til og med fylkespolitikerne retningslinjen om transport for alt den var verdt, for å unngå at stasjonen ble flyttet 800 meter til Vikingskipet. Det ble påstått at en flytting ville øke biltrafikken, og at det således ikke var i henhold til den nasjonale retningslinjen. Alle skjønner at dette var et rent vikarierende argument for hovedgrunnen, nemlig økonomiske interesser i byråkratiet.

Det er helt opplagt at et hovedsykehus i Moelv vil generere mer biltrafikk, og at dette er et mye klarere brudd på retningslinjen om at transport i framtiden presumptivt skal foregå kollektivt og med sykkel og gange. Men denne gangen kan en økonomidirektør i Sykehus Innlandet legge fram tall som viser en gevinst ved å samle funksjoner i ett hovedsykehus. Samtidig som janteloven hindrer å legge dette til enten Hamar, Gjøvik eller Lillehammer. Derfor er det denne gangen best for byråkratiet å legge retningslinjer i skuffen. Klimaregnskapet vises ikke i regnskapet til Sykehus Innlandet, må vite.

Null-pluss vil være i henhold til nasjonale retningslinjer. Skulle det vise seg at det er helt nødvendig for Innlandet å ha et sykehus med alle funksjoner, må dette gjøres ved å bygge ut et av sykehusene i Innlandets tre største byer, Gjøvik, Lillehammer eller Hamar. Det vil også være i henhold til de nasjonale retningslinjene.

Det er kanskje brudd på et målbilde, men heldigvis er et målbilde enda mindre bindende enn en retningslinje. Målet kan defineres på nytt uten straffereaksjoner.

Trond Kjernli