Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff og tobakk til neste år