– Så lite skal til for å fjerne alle vegbommene

Samferdselspolitiker Kåre Helland foreslo i vår å legge bompenger i forsikringsfakturaen. Nå har han regna ut hva det vil koste.