Det har vært noen utfordrende år å drive butikk, med raskt skiftende forutsetninger og plutselige endringer som følger av pandemien. Selv om tallene i dag tyder på at mange med ulike støtteordninger og individuelle løsninger har klart seg godt gjennom det verste, påpeker NHO at det har vært to år med svake årsresultater. Det har gått rundt, men ikke så mye mer. Derfor har mange hatt lite å avsette til bedriftens bufferkonto.

Så kom 2022, med sine elleville strømpriser, bensinpriser – endog en krig, som ut over all sin menneskelige grusomhet, påvirker alt fra matvarepriser til den løpende handelen og utvekslingen mellom land. Det byr på enda en ny virkelighet.

Benteler på Raufoss har regionens nest største omsetning. Krigen i Ukraina har allerede medført problemer som slår ut lokalt. Bilfabrikker i Europa stenger ned. Nye biler blir i noen historiske øyeblikk underordnet. Dermed står innskrenkinger for døra for underleverandøren på Toten. Det betyr at folk kan bli permittert, i verste fall oppsagt fra jobben. Helt uforskyldt og utenfor hva den enkelte regjering, bedrift eller ansatte kan påvirke.

Hos hjørnesteinsbedriftene Øveraasen, Hunton Fiber og Dokka Fasteners betyr strømprisene store utfordringer. Da det økonomiske årsregnestykket ble lagt opp i fjor, vurderte neppe selv den mest pessimistiske økonomisjef å legge inn takhøyde for at strømregninga skulle mer enn doble seg på noen måneder. Dokka Fasteners bruker 15 millioner kilowattimer på ett år. Selv med fastpris på deler av forbruket, er det klart det blir vanskelig å dekke inn denne ekstraregninga.

Dette umiddelbare problemet vil kreve nye løsninger dersom det vedvarer over år. Fordi produksjon ved hjelp av rimelig, bærekraftig strøm, er et av norske eksportbedrifters sterkeste fortrinn. Dette er et kronargument for eksempel med tanke på etablering av kraftkrevende batterifabrikker i vannkraftgiganten Norge. Frykten er at utenlandske eiere kan se på endringene i strømprisene som en endring i faktorene som taler for drift i Norge.

Alt henger på finmasket vis sammen med alt.