Så godt som alle har barnehageplass i Gjøvik

Byregnskapet for 2018 er klart og Gjøvik kommune kan skilte med 98 prosent barnehagedekning.